KARPIOKSZTAŁTNE
¦winka
Chondrostoma nasus
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Chondrostoma nasus

Budowa zewnętrzna: Daleko wysunięty, tępo zakończony pysk o dolnym, poprzecznie ustawionym otworze gębowym. Warga dolna zrogowaciała, z ostr± krawędzi±. Łuski ¶redniej wielko¶ci, 55-62 wzdłuż linii bocznej. W płetwie grzbietowej 12 promieni, w odbytowej za¶ 13-14. Otrzewna koloru czarnego (czarne wnętrze brzucha). Zęby gardłowe jednorzędowe, nożowate, 7/6/-6. Grzbiet niebieskoszary do zielonoszarego, o jasnym metalicznym połysku w okresie tarła. Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa żółtawoczerwone do fioletowych. Długo¶ć 25-40 cm, maksymalnie 50 cm.

Czy wiesz, że... inne, czasami całkowicie zapomniane nazwy ¶winki to... czyczuła, dunka, frycówka, nos, molawka, poduzd, siga, siuleja, srołka, piaskówka, pod¶winka, podustew oraz poduzd.

Chondrostoma nasus - ¦winka
Rycina gatunku Chondrostoma nasus


Występowanie: W płyn±cych wodach (krainy lipienia i brzany) od północnej Francji, dorzecze Rodanu, poprzez dorzecza Renu i Dunaju po Morze Kaspijskie. Tworzy liczne podgatunki, m.in.: Chondrostoma nasus borystenicum (w delcie Dunaju, w Dniestrze po Don), Chondrostoma nasus ohridanum (Jezioro Ochrydzkie), Chondrostoma nasus prespense (jezioro Prespa), Chondrostoma nasus vardarense (południowo-wschodnie Bałkany), Chondrostoma nasus variabile (północne dopływy Morza Kaspijskiego). W Azji Mniejszej spotykana tylko w zachodniej Turcji. Gatunkami blisko spokrewnionymi s± Chondrostoma regium (centralna i wschodnia Turcja) i Chondrostoma cyri (południowe rzeki Kaukazu.

Tryb życia: Stadna ryba przebywaj±ca zazwyczaj przy dnie w płytkim nurcie, ponad żwirowymi ławami. Jedynie zim± schodzi w głębsze miejsca rzeki. Tarło od marca do maja. W tym okresie zarówno u samców, jak i u samic pojawia się wysypka tarłowa. Dojrzałe do rozrodu ryby ci±gn± stadami w górę rzeki. Kleista ikra o ¶rednicy 1 mm (do 100000 sztuk na samicę) składana jest w płytkich miejscach nad żwirowym dnem.

Odżywianie: Zjada glony porastaj±ce podwodne kamienie, także korzenie ro¶lin i drobne zwierzęta denne.

Wymiar ochronny Okres ochronny Rekordy
25 cm od 1.I do 15.V 2,06 kg

Uwagi
Dobowy limit połowu - 5 szt. (ł±cznie z cert±)