KARPIOKSZTAŁTNE
Kleń kaukaski
Leuciscus aphipsi
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Leuciscus aphipsi

Budowa zewnętrzna: Ciało wydłużone, bocznie silnie ¶cie¶nione, o masywnej, długiej głowie zaopatrzonej w szeroki otwór gębowy. Duże łuski, 40-43 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa z 11 promieniami. W odbytowej jest ich 12; jej brzeg lekko wypukły. Zęby gardłowe dwurzędowe 2.5-5.2. Strona grzbietowa ma ubarwienie ciemne, br±zowawe do oliwkowego. Boki s± ja¶niejsze, z żółtawym, srebrnym połyskiem. Brzuch białawy. Płetwy grzbietowa i ogonowa żółtoszare, piersiowe czerwonawe. Płetwy brzuszne i odbytowa jasnoczerwone. Długo¶ć 12 do 15 cm, maksymalnie do 18 cm.

Leuciscus aphipsi - Kleń kaukaski
Rycina gatunku Leuciscus aphipsi


Występowanie: W górskich rzekach Afips i Psekups leż±cych w zlewisku Morza Azowskiego, na zachodnim Kaukazie (południowa Rosja), w dopływach dolnego Kubania.

Tryb życia: Mały, towarzyski gatunek klenia, który w zasiedlanych wodach można znaleĽć w miejscach o najsilniejszym pr±dzie. Również w tych miejscach, na żwirowych ławach, składana jest ikra. Tarło odbywa się w maju. U samców w tym okresie drobna wysypka tarłowa. Kleista ikra przyczepia się do żwiru i kamieni. Dojrzało¶ć płciow± samce uzyskuj± najczę¶ciej po ukończeniu drugiego, samice za¶ po trzecim roku życia.

Odżywianie: Różne gatunki małych organizmów dennych oraz owady wodne i chwytane z powietrza.

Uwagi: Biologia tego gatunku karpiowatej ryby, występuj±cej na w±skim obszarze, jest jeszcze mało poznana. Gatunek ten nie ma żadnego znaczenia gospodarczego, podobnie jak i inne pokrewne mu małe gatunki z rodzaju Leuciscus.