ŁOSOSIOKSZTAŁTNE
Muławka amerykańska
Umbra pygmaea
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Umbra pygmaea

Budowa zewnętrzna: Wydłużone, bocznie nieznacznie spłaszczone ciało, z daleko przesuniętą ku tyłowi płetwą grzbietową. Ma ona 13 promieni i zaokrągloną górną krawędź. Płetwa ogonowa okrągła. Nasada płetw brzusznych jest wyraźnie umieszczona przed początkiem płetwy grzbietowej. Łuski duże, cykloidalne, występujące również na wierzchniej stronie głowy, policzkach i wieczku skrzelowym. Wzdłuż ciała jest ich 35-37. Grzbiet ciemnozielony, boki brązowawozielone, z dwunastoma jasnymi, wąskimi, podłużnymi paskami. Pasek rozpoczynający się od górnej krawędzi wieczka skrzelowego ma podwójną szerokość w stosunku do pozostałych. U nasady płetwy ogonowej wyraźna, poprzeczna ciemna pręga. Szczęka dolna najczęściej czarna. Samce osiągają długość 11,5 cm, samice do 15 cm.

Umbra pygmaea - Muławka amerykańska
Rycina gatunku Umbra pygmaea


Występowanie: Wschodnie stany USA (od Nowej Anglii do Georgii), w bagnistych, płytkich zbiornikach i wolno płynących wodach o mulistym podłożu. W 1898 roku sprowadzono ją do Niemiec jako rybę akwaryjną. Osobniki, którym udało się uciec, utworzyły niewielkie populacje w wodach centralnej Francji i północnych Niemiec.

Tryb życia: Ryba osiadła, niezwykle odporna na zanieczyszczenia i braki tlenu w wodzie dzięki wykształconej zdolności dodatkowego oddychania powietrzem atmosferycznym. Tarło w marcu i kwietniu. Ikra składana jest wśród roślinności płytkich, przybrzeżnych miejsc. Okres wylęgania 5 do 10 dni. Dojrzałość płciowa w drugim roku życia.

Odżywianie: Zwierzęta bezkręgowe.