KAPROSZOKSZTAŁTNE
Kaprosz
Capros aper
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Capros aper

Budowa zewnętrzna: Wysokie, bocznie ¶cie¶nione ciało okryte małymi, grzebykowatymi łuskami. Głowa długa z bardzo dużymi oczami i wklęsłym, górnym profilem. Długi pysk zakończony jest szerokim, sko¶nie skierowanym ku górze otworem gębowym, o wysuwalnych daleko do przodu szczękach. Pierwsza płetwa grzbietowa z 9 długimi, silnymi kolcami, druga z 23 promieniami miękkimi. W płetwie odbytowej 3 kolce i 23 promienie miękkie. Płetwa piersiowa z jednym, silnym kolcem. Brak kostnych wyrostków wzdłuż podstawy płetwy grzbietowej i odbytowej. Ubarwienie czerwone do br±zowoczerwo-nego, niejednokrotnie z żółtymi, poprzecznymi pręgami. Maksymalna długo¶ć 16 cm.

Capros aper - Kaprosz
Rycina gatunku Capros aper


Występowanie: Północny Atlantyk od zachodnioafrykańskiego wybrzeża, przez Wyspy Kanaryjskie, Maderę i Wyspy Azorskie do zachodniej Irlandii i kanału La Manche; czasami podchodzi na północ do Wysp Szetlandzkich, zachodniej Norwegii i Skagerraku. W Morzu ¦ródziemnym głównie w zachodnich rejonach. Przebywa zazwyczaj ponad skalistym podłożem na głęboko¶ci 50-400 m. Osobniki spotykane czasami w przybrzeżnych wodach s± prawdopodobnie wynoszone na powierzchnię razem ze wstępuj±cymi pr±dami wody. Blisko spokrewniony z karposzem gatunek Antigonia capros. Jest szeroko rozprzestrzeniony we wszystkich ciepłych morzach. W wodach europejskich występuje wokół Madery i Wysp Azorskich na głęboko¶ci do 600 m. Gdy patrzymy z boku na jego czerwone ciało, może kojarzyć się on z kart± karo.

Tryb życia: Żyj±ca w pobliżu dna ryba głębokich wód, której biologia jest dotychczas prawie nieznana.

Odżywianie: Drobne zwierzęta bezkręgowe.