ŁOSOSIOKSZTAŁTNE
Pstrąg potokowy
Salmo trutta fario
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Salmo trutta fario

Budowa zewnętrzna: Ciało wyciągnięte, w zależności od charakteru wody mniej lub bardziej wygrzbiecone i bocznie spłaszczone, z szerokim trzonem ogonowym. Płetwa tłuszczowa pomiędzy płetwą grzbietową i ogonową. Łuski drobne, 110-120 wzdłuż linii bocznej, 14-19 (najczęściej 16) pomiędzy płetwą tłuszczową a linią boczną (łącznie z leżącymi na niej łuskami). Głowa o tępo zakończonym, szeroko wciętym pysku, sięgającym tylnej krawędzi oka; 2-5 górnych i dolnych wyrostków filtracyjnych pierwszego łuku skrzelowego jest guzkowatych, środkowe są pałeczkowate. Na płytce lemiesza znajduje się 2-6 zębów, na trzonie 9-18 umieszczonych najczęściej w dwóch rzędach. Tylny brzeg płetwy ogonowej jest u młodych ryb owalnie wcięty. U dorosłych jest prawie prosty. Ubarwienie bardzo zmienne, zależnie od miejsca przebywania. Najczęściej od zielonkawego do brązowawego. Na bokach, tak powyżej, jak i poniżej linii bocznej, plamy ciemne oraz czerwone z białą obwódką. Płetwa tłuszczowa jasna, czerwono cętkowana. Młode ryby mają 6-9 ciemnych poprzecznych plam. Długość 20-40, maksymalnie 50 cm.

Salmo trutta fario - Pstrąg potokowy
Rycina gatunku Salmo trutta fario


Występowanie: Rzeki i jeziora o piaszczystym i żwirowym podłożu. Od Hiszpanii przez całą Europę aż do Uralu.

Tryb życia: Niewędrowna, skarłowaciała forma troci wędrownej (Salmo trutta trutta) z 18 podgatunkami, morfami w całej Europie). Tarło od września do lutego. Czerwonawa ikra o średnicy 4-5 mm (1000-1200 jaj na kilogram ciężaru ciała samicy) składana jest do wykopanych w żwirze płytkich jam. Okres wylęgania od 2 do 4 miesięcy.

Odżywianie: Małe, różnorodne organizmy zwierzęce, również owady fruwające ponad powierzchnią wody, w starszym wieku głowacze i inne małe ryby.

Wymiar ochronny Okres ochronny Rekordy
25/30 cm (*) 1.IX do 31.I (**) 5,526 kg

Uwagi
(*)
- w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy, a także w rzece Bystrzycy i jej dopływach wymiar ochronny wynosi 25 cm
- w pozostałych wodach wymiar ochronny wynosi 30 cm
(**)
- w rzece Wiśle i jej dopływach do ujścia rzeki San oraz w dopływach rzeki Odry do ujścia rzeki Bystrzycy - od 1.IX do 31.I
- w rzece Wiśle od ujścia potoku Malinka do jazu w Kiczycach obowiązuje okres ochronny do końca lutego
- w pozostałych wodach - od 1.IX do 31.XII
Dobowy limit połowu - 3 szt. (łącznie z boleniem, karpiem, lipieniem, amurem białym, sandaczem, szczupakiem i brzaną)