PŁASZCZKOKSZTAŁTNE
Raja nakrapiana
Raja montagui
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Raja montagui

Budowa zewnętrzna: Szerokie, rombokształtne ciało (szersze niż dłuższe, na przedniej krawędzi wklęsłe) o kanciastych, spiczastych krawędziach płetw piersiowych "skrzydeł". Pysk nieco wydłużony, rozwartok±tny. U młodych ryb skóra pokryta kolcami tylko w obrębie pyska, u ryb dorosłych również z tyłu za oczami. Wzdłuż grzbietu, od oczu do pierwszej płetwy grzbietowej (na trzonie ogonowym) ci±gnie się szereg kolców (u młodych ryb jest ich 30, u osobników dorosłych 40-50). Samce maj± dodatkowo ruchome kolce na pysku oraz na przedniej krawędzi płetw piersiowych. Na stronie brzusznej znajduje się prawie prosty otwór gębowy oraz 5 szczelin skrzelowych. 50-60 zębów, u samców spiczaste, u samic zaokr±glone. Dwie małe, osadzone blisko siebie płetwy grzbietowe (pomiędzy nimi 1-3 kolce) umieszczone s± na końcu do¶ć długiego trzonu ogonowego. Płetwa ogonowa uwsteczniona. Brak płetwy odbytowej. Strona grzbietowa, zależnie od miejsca przebywania ryb jest szara, jasnobr±zowa lub żółtawa z wieloma małymi, czarnymi plamami, które nie sięgaj± jednak do brzegów tarczy ciała. Często na każdym "skrzydle" znajduje się jedna żółta plama (z ciemnym ¶rodkiem lub bez niego). Otacza j± pier¶cień odsuniętych od siebie czarnych punktów. Strona brzuszna biaława lub różowa. Maksymalna długo¶ć 1 m.

Raja montagui - Raja nakrapiana
Rycina gatunku Raja montagui


Występowanie: Północny Atlantyk od Wysp Szetlandzkich do północno-zachodniego wybrzeża Afryki (Maroko) i Wysp Kanaryjskich. Występuje także w kanale La Manche, południowych rejonach Morza Północnego, w Morzu ¦ródziemnym. Przebywa w przybrzeżnych wodach, zarówno nad piaszczystym, jak i mulistym, a nawet kamienistym podłożem, na głęboko¶ci 25-100 m.

Tryb życia: O tym gatunku, blisko spokrewnionym z płaszczk± ¶ródziemnomorsk±, raj± białopłetw± i Raja polystigma, niewiele wiadomo. W kanale La Manche kapsuły jajowe (6,4-7,7 cm na 3,7-4,6 cm) składane s± wiosn± i wczesnym latem. Na każdym rogu maj± krótkie wyrostki; z jednej strony kapsuła jest gładka, z drugiej pokryta sieci± z drobnych, rogowych listew. Okres inkubacji trwa 5 miesięcy.

Odżywianie: Zwierzęta denne.