OKONIOKSZTAŁTNE
Bass małogębowy
Micropterus dolomieui
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Micropterus dolomieui

Budowa zewnętrzna: Wrzecionowate, w starszym wieku nieco wygrzbiecone, bocznie silnie ¶cie¶nione ciało o dużej głowie (ponad 14 całkowitej długo¶ci ryby). Szczęka górna sięga poniżej oka. Wzdłuż linii bocznej 72-78 grzebykowych łusek. Płetwa grzbietowa podzielona wcięciem na dwie czę¶ci, z których przednia jest niższa od tylnej; ma 10 promieni twardych i 13-15 miękkich. W płetwie odbytowej 3 twarde i 10-12 miękkich promieni. Płetwy brzuszne odsunięte od siebie. Płetwa ogonowa słabo cięta. Grzbiet oliwkowozielony. Boki jasne, zielonożółte, z ciemnymi, rozmytymi plamami i krótkimi, poprzecznymi pr±żkami. Brzuch białawy. Głowa z ciemnymi cętkami i sko¶nymi paskami. Starsze ryby jednolicie ubarwione, ciemne, zielonoszare do czarniawych. Długo¶ć 30-40 cm, maksymalnie 50 cm.

Micropterus dolomieui - Bass małogębowy
Rycina gatunku Micropterus dolomieui


Występowanie: Przejrzyste, chłodne, większe rzeki i jeziora w USA (od północnej Minnesoty na południe do Alabamy i Okłahomy). W 1883 roku lokalnie tylko w niektórych miejscach Europy (Holandia, Dania, południowa Finlandia).

Tryb życia: Broni±ca swego rewiru stanowiskowa ryba, czatuj±ca na sw± zdobycz pomiędzy podwodnymi korzeniami i kamieniami. Tarło od maja do czerwca. Na żwirowym, przybrzeżnym miejscu samiec buduje płytkie gniazdo (dołek). Kleista ikra o ¶rednicy 1 mm (1200-1600 sztuk na kilogram ciężaru ciała samicy) przyczepia się do podłoża. Okres inkubacji od 8 do 10 dni (przy 16-18°C). Ikr± i wylęgiem opiekuj± się oboje rodzice.

Odżywianie: Bezkręgowce, małe ryby.