OKONIOKSZTAŁTNE
Brak polskiej nazwy
Gymnocephalus baloni
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Gymnocephalus baloni

Budowa zewnętrzna: Ciało zwarte, krótkie. Głowa również krótka. Pysk gruby i tępy, o skierowanym ku górze otworze gębowym. Górna krawędź oka wysunięta poza profil głowy. Wieczko skrzelowe z dwoma kolcami, jego przednia płytka jest ząbkowana. Łuski grzebykowate, 36-37 wzdłuż ciała. Płetwa grzbietowa z 14-16 twardymi promieniami i 11-12 miękkimi. W płetwie odbytowej 2 twarde i 4-6 miękkich promieni. Twarde promienie są wyraźnie łuskowato wygięte, pierwszy jest krótszy od drugiego. Dolna część płetwy ogonowej, płetwy odbytowej oraz płetw piersiowych i brzusznych zazwyczaj postrzępiona, ze śladami regeneracji ubytków. Górna krawędź miękkiej części płetwy grzbietowej ułożona prawie prostopadle do trzonu ogonowego. Na bokach ciała 4 ciemne poprzeczne prążki oraz nieregularnie rozrzucone plamy. Grzbiet zielonkawy, boki jaśniejsze, do żółtawych. Długość 11-12 cm.

Gymnocephalus baloni - Brak polskiej nazwy
Rycina gatunku Gymnocephalus baloni


Występowanie: Jedynie w dolnej części basenu Dunaju.

Tryb życia: Denna ryba przebywająca w strefie silnego nurtu, czasami również w towarzystwie innych gatunków ryb. Prawdopodobnie trze się na przełomie kwietnia i maja. Ikra składana jest w przybrzeżnych miejscach o żwirowym podłożu, w postaci przyczepiających się do kamieni oraz do innych przedmiotów, długich sznurów i zbryleń.

Odżywianie: Niższe zwierzęta denne, takie jak robaki i larwy owadów. Zjada również ikrę innych ryb.