KARPIOKSZTAŁTNE
Brzana peloponeska
Barbus peloponnesius
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Barbus peloponnesius

Budowa zewnętrzna: Gatunek ten jest podobny do Barbus plebejus. Ciało słabo wygrzbiecone, brak kila przed płetw± grzbietow±. Głowa spiczasta, wargi mięsiste, wysklepione. Na górnej cztery w±siki o zmiennej długo¶ci. Łuski ¶redniej wielko¶ci, 47-63 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa mała, prosta na tylnej krawędzi, z 12 promieniami. Pierwszy promień niepiłkowany i słabo wykształcony. W płetwie piersiowej 16-18, a w spiczastej odbytowej 8 promieni. Ubarwienie grzbietu szarobr±zowc do ciemnobr±zowego. Boki i brzuch ja¶niejsze. Na grzbiecie i nieparzystych płetwach rozrzucone ciemne plamy. Nie przekracza 40 cm długo¶ci.

Barbus peloponnesius - Brzana peloponeska
Rycina gatunku Barbus peloponnesius


Występowanie: Występuje w dorzeczu ¶rodkowego Dunaju, na terenie Albanii i zachodniej Grecji. Spotykana w górnej Odrze, dorzeczu Wisły oraz basenie Dniestru. Podgatunek Barbus peloponnesius rebeli występuje w rzece Czarny Drin, w jeziorach - Skutari i Ochrydzkim oraz albańskiej rzece Mari.

Tryb życia: Stadna, trzymaj±ca się dna ryba, przebywaj±ca zwykle w nurcie rzeki. Tarło od maja, do czerwca. Ikra składana w płytkich miejscach.

Odżywianie: Zwierzęta denne, takie jak robaki, larwy owadów i ¶limaki. Zjada również ikrę ryb i wodne ro¶liny.

Uwagi: Barbus peloponnesius uznawana jest również w literaturze naukowej za podgatunek brzanki (Barbus meridionalis).