Nazwa łacińskaskrót opisu
1   -   Acipenser sturio  Ciało rekinowatego kształtu pokryte jest pięcioma biegnącymi wzdłuż rzędami kostnych płytek. Płetwa grzbietowa przesunięta daleko ku tyłowi, (...)
2   -   Acipenser baeri  Ciało silnie wydłużone, zwężające się ku ogonowi; 10-20 płytek grzbietowych, 32-62 płytek bocznych oraz 7-16 brzusznych. Płytki młodych ryb (...)
3   -   Acipenser naccarii  11-14 kostnych płytek, od 32 do 42 leżących w szeregu jedna przy drugiej płytek bocznych, które są ponad dwa razy wyższe niż szersze. Występ (...)
4   -   Acipenser nudiventris  12-15 kostnych płytek grzbietowych o spiczastym, nieco przesuniętym od środka ku tyłowi wierzchołku; 55 do 66 płytek bocznych, 12-16 brzuszn (...)
5   -   Acipenser ruthenus  11-17 kostnych płytek grzbietowych z długim, ostrym grzebieniem i hakiem; 60-70 małych, dachówkowato zachodzących na siebie, bocznych płytek (...)
6   -   Acipenser stellatus  10-15 kostnych płytek grzbietowych, z ostrym, skierowanym ku tyłowi stożkiem; 26-40 delikatnych, nie zachodzących na siebie płytek bocznych; (...)
7   -   Acipenser güldenstädti  10-13 kostnych płytek grzbietowych, z ostrym, skierowanym ku tyłowi stożkiem (u starszych egzemplarzy jest on stępiony); 21-50 małych płytek (...)
8   -   Acipenser persicus  7-19 kostnych płytek grzbietowych, 23-50 płytek bocznych, 7-13 płytek brzusznych. W płetwie grzbietowej od 27 do 51 promieni. Płetwa odbytow (...)
9   -   Huso huso  11-15 gładkich płytek grzbietowych bez ostrego stożka; 40-60 małych, nie stykających się ze sobą bocznych płytek; 9-12 płytek brzusznych. Pł (...)
10   -   Anguilla anguilla  Wężowate ciało pokryte śluzowatą skórą, w której bardzo głęboko osadzone są drobniutkie, podłużnie owalne łuski. Płetwy grzbietowa, ogonowa (...)
11   -   Alosa alosa  Wyciągnięty, bocznie spłaszczony tułów pokryty cykłoidalnymi łuskami, nie występującymi na głowie. Brak linii bocznej. Krótka płetwa grzbiet (...)
12   -   Alosa fallax  Ciało śledziokształtne pokryte kolistymi łuskami (60-65 w rzędzie wzdłuż ciała). Krótka płetwa grzbietowa, brak linii bocznej. Wieczko skrze (...)
13   -   Alosa sphaerocephala  Mała głowa, oczy duże. Płetwa grzbietowa o 16-17 promieniach, płetwa odbytowa - od 20 do 22 promieni; 24-25 skrzelowych wyrostków filtracyjn (...)
14   -   Caspialosa caspia  Wysokie, śledziokształtne ciało, mocno ścieśnione w płaszczyźnie bocznej. Wysokość ciała wynosi 1/4 jego długości. Duż (...)
15   -   Caspialosa curensis  Wysokie śledziokształtne ciało, górny i dolny profil głowy równomiernie zaokrąglony. Wysokość ciała, podobnie jak i długość głowy, stanowi < (...)
16   -   Caspialosa maeotica  Smukłe, śledziokształtne ciało, dolny i górny profil głowy prosty. Wysokość ciała mniejsza niż 1/4 całkowitej długości (...)
17   -   Caspialosa pontica  Smukłe, śledziokształtne ciało o dużych cykloidalnych łuskach (30-36 w rzędzie wzdłuż ciała); przeciętnie jest ich 33-34. Krótka płetwa grzb (...)
18   -   Caspialosa saposhnikovi  Wysokie, śledziokształtne ciało z łatwo odpadającymi, delikatnymi, kolistymi łuskami (52-55 w rzędzie wzdłuż ciała). Wysokość ciała wynosi 2 (...)
19   -   Caspialosa suworowi  Wysokie, śledziokształtne ciało z małymi, kolistymi łuskami. Wysokość ciała wynosi od 22 do 30% (przeciętnie 26%) całkowitej jego długości. (...)
20   -   Clupeonella abrau  Sardynkokształtne, bardzo silnie wyciągnięte ciało, pokryte dużymi, łatwo odpadającymi, cykloidalnymi łuskami. Wysokość ciała wynosi mniej n (...)
21   -   Clupeonella cultiventris  Sardynkowate, długie, wyciągnięte ciało, o dużych, lekko odpadających, cykloidalnych łuskach. Wysokość ciała wynosi więcej niż 20% całkowite (...)
22   -   Clupeonella delicatula  Sardynkowate ciało z ostrym, utworzonym przez łuski kilem, ciągnącym się od gardła do odbytu. W płetwie grzbietowej 14 do 17 promieni. Płetw (...)
23   -   Salmo salar  Ciało wydłużone o smukłym trzonie ogonowym. Łuski drobne, 120-130 wzdłuż linii bocznej, 11-15 (najczęściej 12-14) pomiędzy płetwą tłuszczową (...)
24   -   Oncorhynchus mykiss, Salmo gairdneri  Wydłużone, bocznie nieco spłaszczone ciało o szerokim trzonie ogonowym. Pomiędzy płetwą grzbietową i ogonową występuje płetwa tłuszczowa. Łu (...)
25   -   Salmo clarki  Sylwetka mniej zgrabna niż u pstrąga tęczowego. Płetwa tłuszczowa pomiędzy płetwami grzbietową i ogonową. Łuski drobne, 135-150 wzdłuż linii (...)
26   -   Salmo trutta trutta  Ciało masywniejsze niż u Salmo salar, głowa większa, trzon ogona krótszy, szerszy, bardziej spłaszczony, ni (...)
27   -   Salmo trutta fario  Ciało wyciągnięte, w zależności od charakteru wody mniej lub bardziej wygrzbiecone i bocznie spłaszczone, z szerokim trzonem ogonowym. Płetw (...)
28   -   Salmo trutta lacustris  Wydłużone, bocznie nieco spłaszczone ciało, wyższe u ryb starszych niż u młodszych. Między płetwą grzbietową a ogonową występuje płetwa tłus (...)
29   -   Salmo trutta macrostigma  Podgatunek ten trudno jest odróżnić od pstrąga potokowego. Od innych występujących w północnej Europie podgatunków różni się on prawdopodobn (...)
30   -   Salmo trutta labrax  Podobna do troci wędrownej Salmo trutta trutta. Płetwa grzbietowa z 13-14 promieniami. W płetwie odbytowej (...)
31   -   Salmo trutta caspius  Niewiele się różni od Salmo trutta labrax. Ma tylko smuklejszy trzon ogonowy. W płetwie grzbietowej od 13 (...)
32   -   Hucho hucho  Wrzecionowate, w przekroju okrągłe ciało. Duża płetwa tłuszczowa pomiędzy płetwami grzbietową i ogonową. Łuski bardzo drobne; 180-200 wzdłuż (...)
33   -   Hucho taimen  Niskie, silnie wydłużone w przekroju, prawie okrągłe ciało o smukłym trzonie ogonowym. Łuski bardzo drobne, 193-242 wzdłuż linii bocznej. po (...)
34   -   Salmothymus obtusirostris  Wydłużone, zależnie od zamieszkiwanego środowiska wodnego, mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało z szerokim, krótkim tr (...)
35   -   Oncorhynchus keta  Ścieśnione, w starszym wieku dość silnie wygrzbieconc ciało o smukłym trzonie ogonowym. Mała płetwa tłuszczowa pomiędzy płetwami grzbietową (...)
36   -   Oncorhynchus gorbuscha  Ścieśnione, w starszym wieku silnie wygrzbiecone ciało, o smukłym trzonie ogonowym. Bardzo mała płetwa tłuszczowa pomiędzy płetwami grzbieto (...)
37   -   Salvelinus fontinalis  Wrzecionowate, wydłużone ciało o smukłym trzonie ogonowym. Łuski bardzo małe, 160-225 wzdłuż linii bocznej. Na płytce lemiesza 8 zębów, jego (...)
38   -   Salvelinus namaycush  Wydłużone, w starszym wieku wysoko wygrzbiecone ciało, o smukłym trzonie ogonowym. Starsze samce mają dolną szczękę za kończoną zakrzywionym (...)
39   -   Salvelinus alpinus salvelinus  Wydłużone, w starszym wieku nieco wygrzbiecone ciało o smukłym trzonie ogonowym. Łuski bardzo małe, 190-240 wzdłuż linii bocznej; 36-37 rzęd (...)
40   -   Coregonus albula-Forma  Smukłe, śledziowate ciało o stosunkowo małej głowie i ostrym pysku. Łuski większe niż u łososiowatych. Pełna linia boczna. Płetwa tłuszczowa (...)
41   -   Coregonus pidschian-Forma  Smukłe, śledziokształtne ciało o małej stożkowatej głowie i ostrym pysku. Łuski większe niż u ryb łososiowatych. Pełna linia boczna. Duże oc (...)
42   -   Coregonus lavaretus-Forma  Ciało śledziowate, zależnie od lokalnej rasy mniej lub bardziej wysmukłe. Głowa mała, o spiczastym, często nawet wyciągniętym w kształcie no (...)
43   -   Coregonus nasus-Forma  Nieco ściśnięte, śledziowate ciało o wyjątkowo małej, stożkowatej głowie, zakończonej tępym pyskiem. Łuski większe niż u łososiowatych, lini (...)
44   -   Coregonus oxyrhynchus-Forma  Ciało śledziowate, u różnych lokalnych ras może być mniej lub bardziej wydłużone. Głowa mała, pysk tępy, wydłużony w formie nosa. Łuski więk (...)
45   -   Coregonus peled-Forma  Ściśnięty, stosunkowo wysoki, śledziowaty tułów o bardzo małej głowie i ostrym pysku. Łuski większe niż u ryb łososiowatych. Linia boczna pe (...)
46   -   Stenodus leucichthys  Siejowate, bocznie słabo spłaszczone ciało o długiej głowie i ostrym pysku. Wzdłuż linii bocznej 90-120 łusek. Mała płetwa tłuszczowa pomięd (...)
47   -   Stenodus leucichthys nelma  Ten podgatunek białorybicy jest wielką rybą zlewiska Oceanu Lodowatego Północnego. W płetwie grzbietowej od 12 do 13 promieni, w odbytowej 1 (...)
48   -   Thymallus thymallus  Ciało umiarkowanie wyciągnięte, bocznie ścieśnione, o małej głowie i spiczastym pysku. Łuski małe, 74-96 wzdłuż linii bocznej. Płetwa tłuszc (...)
49   -   Osmerus eperlanus  Smukłe, bocznie słabo ścieśnione, prześwitujące ciało. Głowa długa, o ostro zakończonym pysku. Wzdłuż ciała 60-65 małych, delikatnych, łatwo (...)
50   -   Esox lucius  Bardzo silnie wydłużone, bocznie słabo ścieśnione ciało, o przesuniętej daleko ku tyłowi płetwie grzbietowej. Brak płetwy tłuszczowej. Płetw (...)
51   -   Umbra krameri  Ciało wyciągnięte, z daleko przesuniętą ku tyłowi płetwą grzbietową. Znajduje się w niej 15-16 promieni, a jej górna krawędź jest prosta. Pł (...)
52   -   Umbra pygmaea  Wydłużone, bocznie nieznacznie spłaszczone ciało, z daleko przesuniętą ku tyłowi płetwą grzbietową. Ma ona 13 promieni i zaokrągloną górną k (...)
53   -   Rutilus rutilus  Ciało w zależności od wieku ryby i rodzaju zamieszkiwanej wody mniej lub bardziej wygrzbiecone, ścieśnione w płaszczyznach bocznych. Linia b (...)
54   -   Rutilus pigus virgo  Wyciągnięte, bocznie spłaszczone ciało o stosunkowo małej głowie. Pysk wysunięty nieco ku przodowi, co sprawia, że mały otwór gębowy ma lekk (...)
55   -   Rutilus rubilio  Ciało wysokie, wygrzbiecone, stosunkowo mało wyciągnięte, podobne do naszej rodzimej płoci. Wysoka, wąska płetwa grzbietowa i odbytowa. Otwó (...)
56   -   Rutilus arcasii  Krępe, niezbyt wyciągnięte, bocznie spłaszczone ciało. W płetwie grzbietowej i odbytowej po 10-11 promieni, w ogonowej jest ich 19. Zęby gar (...)
57   -   Rutilus macrolepidotus  Wysoko wygrzbiecone, umiarkowanie wyciągnięte ciało, z wyglądu podobne do naszej płoci. Głowa stosunkowo mała, o końcowym małym otworze gębo (...)
58   -   Rutilus lemmingii  Smukłe, wydłużone ciało o tępym pysku i małym, lekko ustawionym ku dołowi otworze gębowym. Koliste, małe łuski, 59-63 wzdłuż linii bocznej. (...)
59   -   Rutilus macedonicus  Wysokie, ścieśnione ciało o tępym pysku i wąskim, skierowanym skośnie ku górze otworze gębowym, zaopatrzonym w mięsiste, grube wargi. Łuski (...)
60   -   Rutilus frisii  Ciało długie, wyciągnięte, na przekroju prawie okrągłe. Otwór gębowy mały. Płetwa grzbietowa z 11-12 promieniami; w płetwie piersiowej jest (...)
61   -   Rutilus frisii meidingeri  Wrzecionowate, w przekroju prawie okrągłe ciało o małej głowie. Wąski, nieco ukośnie ustawiony otwór gębowy. Pysk tępo zaokrąglony. Duże, ko (...)
62   -   Rutilus alburnoides  Smukłe, mocno wyciągnięte, bocznie spłaszczone ciało. Pysk spiczasty, otwór gębowy skośnie skierowany ku górze. Duże łuski cykloidalne, 39-4 (...)
63   -   Pachychilon pictum  Smukłe, mocno wyciągnięte, bocznie spłaszczone ciało o ostrym pysku. Otwór gębowy wysunięty daleko ku przodowi i skierowany skośnie w górę. (...)
64   -   Phoxinellus adspersus  Ciało mocno wydłużone, bocznie słabo ścieśnione. W płetwie piersiowej 15-16 promieni, w brzusznej jest ich 9-11. Zęby gardłowe jednorzędowe, (...)
65   -   Phoxinellus stymphalicus  Ciało wyciągnięte, bocznie mocno ścieśnione, pysk tępy, otwór gębowy końcowy, skierowany nieco skośnie ku górze. Linia boczna nie w pełni ro (...)
66   -   Phoxinellus pleurobipunctatus  Ciało jest 4-5 razy dłuższe od głowy. Pysk lekko zaostrzony, otwór gębowy końcowy. Szczęka górna dłuższa niż szczęka dolna. W płetwie grzbie (...)
67   -   Phoxinellus hispanicus  Ciało długie, wyciągnięte, prawie okrągłe, bocznie słabo ścieśnione. Głowa długa. Otwór gębowy mały, końcowy, skośnie skierowany ku górze. Ł (...)
68   -   Phoxinellus pstrossi  Ciało mocno wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione, podobnie jak u strzebli potokowej. Pysk mały, tępy. Otwór gębowy wąski, skierowany skośni (...)
69   -   Leucaspius delineatus  Ciało wrzecionowate, bocznie nieco spłaszczone; łuski duże, srebrzyście lśniące, łatwo odpadające (44 do 48 wzdłuż ciała). Górnie ustawiony, (...)
70   -   Leuciscus leuciscus  Ciało w zależności od charakteru zamieszkiwanej wody mniej lub bardziej wydłużone, w przekroju nieomal okrągłe. Głowa mała. Otwór gębowy wąs (...)
71   -   Leuciscus danilewskii  Ciało w zależności od miejsca zamieszkiwania bardziej lub mniej wydłużone, słabo ścieśnione w płaszczyznach bocznych. Głowa mała, otwór gębo (...)
72   -   Leuciscus svallize  Ciało wyciągnięte, bocznie silnie ścieśnione. Głowa mała, otwór gębowy wąski o lekko dolnym położeniu. Łuski duże, 48 do 49 wzdłuż linii boc (...)
73   -   Leuciscus cephalus  Ciało wrzecionowate, w przekroju prawie okrągłe, głowa szeroka, masywna. Szeroki otwór gębowy. Łuski duże i grube. 44-46 wzdłuż linii boczne (...)
74   -   Leuciscus aphipsi  Ciało wydłużone, bocznie silnie ścieśnione, o masywnej, długiej głowie zaopatrzonej w szeroki otwór gębowy. Duże łuski, 40-43 wzdłuż linii b (...)
75   -   Leuciscus borysthenicus  Ciało długie, wyciągnięte, o szerokiej, krótkiej głowie i małym otworze gębowym. Łuski duże i mocne, 36-40 wzdłuż linii bocznej. W płetwie g (...)
76   -   Leuciscus illyricus  Długie, wyciągnięte, w starszym wieku wygrzbiecone ciało, bocznie silnie ścieśnione. Głowa krótka, szeroka, uderzająco mały otwór gębowy. Oc (...)
77   -   Leuciscus microlepis  Wrzecionowate, wydłużone, bocznie słabo ścieśnione ciało. Głowa długa, zakończona tępym pyskiem o lekko dolnym otworze gębowym. W płetwie gr (...)
78   -   Leuciscus polylepis  Ciało wyciągnięte, zależnie od zasiedlanej wody mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie ścieśnione. Głowa długa, pysk tępy o lekko dolnym o (...)
79   -   Leuciscus souffia  Ciało prawie wrzecionowate, bocznie słabo ścieśnione. Otwór gębowy dolny. W płetwie grzbietowej 10, a w odbytowej 10-13 promieni. W płetwie (...)
80   -   Leuciscus souffia agassizi  Długie, wyciągnięte, prawie wrzecionowate ciało, bocznie słabo ścieśnione. Głowa długa, pysk tępy, o dolnym, prawie horyzontalnym otworze gę (...)
81   -   Leuciscus turskyi  Ciało wrzecionowate, mocno wyciągnięte, bocznie ścieśnione. Głowa długa, pysk tępo zakończony, otwór gębowy końcowy, skierowany skośnie ku g (...)
82   -   Leuciscus ukliva  Ciało wyciągnięte, bocznie ścieśnione, zależnie od charakteru zasiedlanego środowiska wodnego mniej lub bardziej wygrzbiecone. Głowa długa, (...)
83   -   Leuciscus idus  Wyciągnięte, dość wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało o małej głowie i wąskim, skierowanym nieco skośnie ku górze, otworze gębowym. Łuski (...)
84   -   Phoxinus percnurus  Ciało krępe, bardziej wygrzbiecone niż u strzebli potokowej. Końcowe położony, mały otwór gębowy. Łuski małe, 70-80 wzdłuż linii bocznej, kt (...)
85   -   Phoxinus phoxinus  Ciało silnie wyciągnięte, w przekroju prawie okrągłe, bocznie ścieśnione jedynie na trzonie ogonowym. Otwór gębowy mały, końcowy. Łuski małe (...)
86   -   Phoxinus czekanowskii posnaniensis  Bardzo wydłużone wrzecionowate ciało o długim trzonie ogonowym (jest dłuższy od największej wysokości ciała). Otwór gębowy mały, końcowy. Łu (...)
87   -   Scardinius erythrophthalmus  Ciało wygrzbiecone, ścieśnione w płaszczyznach bocznych. Krawędź brzucha, pomiędzy płetwami brzusznymi a odbytową, w postaci kila. Początek (...)
88   -   Scardinius racovitazai  Ciało mniej wygrzbiecone i mnićj ścieśnione niż u wzdręgi. Pysk długi, otwór gębowy prawie w pozycji horyzontalnej. Pomiędzy otworami nosowy (...)
89   -   Scardinius graecus  Ciało bardzo wyciągnięte, bocznie silnie ścieśnione. Miejsce jego maksymalnej wysokości znajduje się daleko z przodu przed płetwą grzbietową (...)
90   -   Aspius aspius  Długie, wyciągnięte, bocznie nieco spłaszczone ciało. Głowa spiczasta, oczy małe. Szeroki, końcowo położony otwór gębowy. Nieco wysunięta sz (...)
91   -   Tinca tinca  Zwarte, mocno zbudowane ciało o szerokim trzonie ogonowym. Oczy małe. Otwór gębowy mały, końcowy, w kącikach otworu gębowego jeden wąsik. Łu (...)
92   -   Chondrostoma soetta  Wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione, wysokie ciało. Pysk tępy, wyciągnięty w kształcie nosa. Otwór gębowy dolny, lekko wygięty. Dolna warg (...)
93   -   Chondrostoma nasus  Daleko wysunięty, tępo zakończony pysk o dolnym, poprzecznie ustawionym otworze gębowym. Warga dolna zrogowaciała, z ostrą krawędzią. Łuski (...)
94   -   Chondrostoma colchicum  Ciało długie, wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione. Pysk tępy, wyciągnięty w formie nosa. Czoło stromo wzniesione. Otwór gębowy dolny, popr (...)
95   -   Chondrostoma polylepis  Ciało mocno wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione. Tępy, wyciągnięty w formie nosa pysk, jest nieco krótszy niż u naszej świnki. Otwór gębow (...)
96   -   Chondrostoma oxyrhynchum  Ciało długie, wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione. Pysk tępy, mocno wysunięty. Linia czoła i grzbietu płaska. Otwór gębowy dolny, lekko za (...)
97   -   Chondrostoma genei  Ciało długie, wyciągnięte, słabo ścieśnione w bocznych płaszczyznach. Pysk nosowaty, tępo zakończony. Otwór gębowy dolny, półokrągły. Warga (...)
98   -   Chondrostoma taxostoma  Pysk krótki, tępy. Otwór gębowy lekko dolny, mały, półkoliście wygięty. Warga wąska, zrogowaciała. Łuski średniej wielkości, 50-57 wzdłuż li (...)
99   -   Chondrostoma kneri  Ciało, silnie wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione. Pysk krótki, tępy. Otwór gębowy dolny, półkoliście wygięty. Warga dolna wąska, zrogowac (...)
100   -   Chondrostoma phoxinus  Ciało długie, bocznie słabo ścieśnione, o bardzo krótkim, niewiele wysuniętym, tępym pysku. Otwór gębowy dolny z cienkimi ostrymi (kanciasty (...)
101   -   Gobio gobio  Ciało wrzecionowate, w przekroju prawie okrągłe, o krótkim szerokim trzonie ogonowym. Głowa długa, oczy duże. Pysk tępy, otwór gębowy dolny. (...)
102   -   Gobio kessleri  Ciało wysmukłe, trzon ogonowy wąski. Długa głowa o dużych oczach, ostrym pysku i dolnym otworze gębowym. Średnica oka równa jest odległości (...)
103   -   Gobio uranoscopus  Ciało wrzecionowate o długim i wąskim trzonie ogonowym. Głowa długa, niska. Oczy skośnie przesunięte ku górze. Pysk spiczasty, otwór gębowy (...)
104   -   Gobio albipinnatus  Krewny kiełbia Kesslera, należący tak jak i on do podrodzaju Romanogobio, różniący się od niego krótszym i wyższym trzonem ogona. Głowa dług (...)
105   -   Gobio ciscaucasicus  Krewny kiełbia długowąsego, należący - podobnie jak on - do podrodzaju Rheogobio. Również tak jak on ma cienki, długi trzon ogonowy, jednak (...)
106   -   Aulopyge hügeli  Ciało wyciągnięte, bocznie ścieśnione, o niskiej głowie i wydłużonym, wąskim, spiczastym pysku; samice są bardziej wygrzbiecone niż samce. W (...)
107   -   Barbus barbus  Ciało wyciągnięte, smukłe, słabo wygrzbiecone o prawie prostej linii brzucha. Pysk ryjkowaty, wydłużony. Otwór gębowy dolny z grubymi, mięsi (...)
108   -   Barbus plebejus  Ciało wyciągnięte, smukłe, umiarkowanie wygrzbiecone, o prawie prostej linii brzucha. Pysk ryjkowato wydłużony, otwór gębowy dolny z mięsist (...)
109   -   Barbus meridionalis  Ciało krępe, wygrzbiecone o prawie prostej linii brzucha. Pysk ryjkowato wydłużony. Otwór gębowy dolny z grubymi, mięsistymi wargami. Na war (...)
110   -   Barbus peloponnesius  Gatunek ten jest podobny do Barbus plebejus. Ciało słabo wygrzbiecone, brak kila przed płetwą grzbietową. G (...)
111   -   Barbus capito  Ciało wyciągnięte, smukłe, słabo wygrzbiecone, o prawie prostej linii brzucha. Czoło płaskie, szerokie. Pysk ryjkowato wydłużony i bardzo sp (...)
112   -   Barbus albanicus  Ciało smukłe, o prawie prostej linii brzucha i wypukłej linii grzbietu (wyraźne zwłaszcza u ryb starszych). Pysk krótki, zaokrąglony. Otwór (...)
113   -   Barbus brachycephalus  Ciało o prawie prostej linii brzucha i wyraźnie zarysowanym, wypukłym karku (przede wszystkim u dorosłych osobników). Pysk spiczasty, otwór (...)
114   -   Barbus comiza  Ciało umiarkowanie wyciągnięte, o prawie prostej linii brzucha i wypukłym profilu karku. Głowa niska, szeroka, grzbietobrzusznie spłaszczona (...)
115   -   Chalcalburnus chalcoides  Ciało smukłe, wyciągnięte, bocznie ścieśnione. Pomiędzy płetwami piersiowymi a odbytową występuje na brzuchu wyraźny kil, który jedynie w sw (...)
116   -   Chalcalburnus chalcoides mento  Ciało smukłe, wyciągnięte, ścieśnione w płaszczyznach bocznych. Otwór gębowy górny, dolna szczęka zgrubiała, wysunięta do przodu. Łuski małe (...)
117   -   Alburnus alburnus  Ciało smukłe, bocznie ścieśnione. Jego wysokość jest około dwóch razy większa od szerokości trzonu ogonowego. Otwór gębowy górny, skośnie sk (...)
118   -   Anaecypris hispanica, Pseudophoxinus hispanicus  Drobna, smukła ryba o stosunkowo małej głowie i skierowanym mocno ku górze otworze gębowym. W płetwie grzbietowej 7 rozgałęziających się od (...)
119   -   Alburnus albidus  Wysokie ciało jest dwa razy wyższe niż szerokość trzona ogonowego. Otwór gębowy lekko skośnie skierowany ku górze i wysunięty ku przodowi. S (...)
120   -   Alburnus charusini  Ciało wyciągnięte, bocznie ścieśnione, zależnie od lokalnej populacji tej ryby mniej lub bardziej wygrzbiecone. Ryby zamieszkujące deltę Ura (...)
121   -   Alburnoides bipunctatus  Ciało wyciągnięte, bocznic ścieśnione, silniej wygrzbiecone niż u uklei (Alburnus alburnus). Pysk końcowy. (...)
122   -   Pseudorasbora parva  Ciało stosunkowo smukłe, torpedokształtne, o uderzająco szerokim trzonie ogonowym. Wysokość w najwyższej części ciała wynosi około 1
123   -   Blicca bjoerkna  Wysoko wygrzbiecone, bocznie silnie ścieśnione ciało o tępym pysku i częściowo dolnym otworze gębowym. Średnica oka większa lub równa długoś (...)
124   -   Abramis brama  Silnie wygrzbiecone, bocznie równie silnie ścieśnione ciało o tępym pysku i prawie dolnie ustawionym otworze gębowym. Średnica oka mniejsza (...)
125   -   Abramis sapa  Ciało mocno wygrzbiecone, bocznie silnie ścieśnione. Pysk gruby, tępo zakończony, o dolnym otworze gębowym. Linia grzbietu i brzucha jednako (...)
126   -   Abramis ballerus  Ciało wygrzbiecone i ścieśnione w płaszczyznach bocznych. Pysk spiczasty, otwór gębowy skierowany skośnie ku górze. Głowa mała o niemal pros (...)
127   -   Vimba vimba  Wyciągnięte, bocznie ścieśnione ciało (jego wysokość mieści się cztery razy w długości), o wydłużonym, w formie nosa, mięsistym pysku i doln (...)
128   -   Pelecus cultratus  Ciało wyciągnięte, bocznie silnie ścieśnione. Otwór gębowy skośnie ustawiony ku górze. Linia grzbietu prosta, linia brzuszna sierpowata, z o (...)
129   -   Rhodeus sericeus amarus  Ciało silnie wygrzbiecone, bocznie ścieśnione. Otwór gębowy mały, końcowy. Łuski duże, 34-38 wzdłuż ciała, linia boczna zaznaczona tylko na (...)
130   -   Carassius carassius  Ciało silnie wygrzbiecone, krępe, bocznie ścieśnione. Brak wąsów. Łuski duże, 31-55 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa wysoka z 17-25 p (...)
131   -   Carassius auratus gibelio  Ciało umiarkowanie wyciągnięte, bocznie ścieśnione. Brak wąsów. Łuski duże, 28-32 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa wysoka, z 17-25 pr (...)
132   -   Cyprinus carpio  Dzika, podstawowa forma karpia (sazan) ma wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione ciało. Wysuwalny otwór gębowy ma położenie końcowe. Na górne (...)
133   -   Ctenopharyngodon idella  Ciało silnie wyciągnięte, podobne do ciała klenia. Pysk tępy, zagłębiony pomiędzy otworami nosowymi. Otwór gębowy lekko dolny, pozbawiony wą (...)
134   -   Hypophthalmichthys molitrix  Wyciągnięte, nieco wygrzbie- cone, bocznie ścieśnione ciało, o szerokiej, spiczasto kończącej się głowie. Otwór gębowy górny, prawie pionowy (...)
135   -   Hypophthalmichthys nobilis  Wyciągnięte, dość wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało. Głowa szeroka, spiczasta. Otwór gębowy górny, skośnie skierowany ku górze. Brak wą (...)
136   -   Mylopharyngodon piceus  Ciało silnie wyciągnięte, podobne kształtem do ciała klenia. Pysk tępy, pomiędzy otworami nosowymi lekko wgłębiony, otwór gębowy lekko dolny (...)
137   -   Noemacheilus barbatulus  Ciało okrągłe, bocznie ścieśnione jedynie w partii trzonu ogonowego. Wąski, dolnie usytuowany otwór gębowy ma na górnej wardze sześć wąsików (...)
138   -   Noemacheilus angorae  Ciało silnie wyciągnięte, z przodu walcowate, z tyłu lekko bocznie ścieśnione. Wysklepiony profil głowy i grzbietu. Trzon ogonowy szeroki i (...)
139   -   Noemacheilus merga  Ciało niskie, okrągłe, bocznie ścieśnione jedynie w partiach trzonu ogonowego. Maksymalna wysokość ciała mieści się 6,3-6,5 rażą w jego dług (...)
140   -   Misgurnus fossilis  Ciało walcowate. prawie okrgłe, bocznie cienione jedynie w tylnej częci. Skóra pokryta gęstym luzem. Wski, dolny otwór gębowy otoczony dzies (...)
141   -   Cobitis taenia  Głowa wydłużona, bocznie silnie ścieśniona. Otwór gębowy wąski, dolny, z sześcioma krótkimi wąsikami na szczęce górnej (cztery z przodu, dwa (...)
142   -   Cobitis trichonica  Wąskie, silnie wy ciągnięte ciało o płaskiej głowie. Wąsy krótkie; tylne nie sięgają krawędzi oka. Obecny kolec podoczny. Osadzona pośrodku (...)
143   -   Cobitis elongata  Silnie wydłużone, wąskie ciało. Dolny otwór gębowy z sześcioma wąsikami na górnej szczęce; cztery z przodu, dwa w kącikach warg. Przedni otw (...)
144   -   Cobitis aurata  Silnie wyciągnięte, wąskie ciało. Otwór gębowy wąski, dolny, z sześcioma wąsikami na górnej szczęce (cztery z przodu, dwa w kącikach warg, s (...)
145   -   Cobitis caspia  Ciało długie i wąskie. Głowa silnie bocznie ścieśniona. Wąski, dolny otwór gębowy. Na górnej szczęce sześć długich wąsików, cztery z przodu, (...)
146   -   Cobitis caucasica  Głowa bocznie silnie ścieśniona. Ciało długie, wyciągnięte. Otwór gębowy wąski, dolny. Na szczęce górnej sześć długich wąsików, cztery z prz (...)
147   -   Cobitis conspersa  Wyciągnięte, cylindryczne ciało. Wąski, dolny otwór gębowy z sześcioma bardzo krótkimi wąsikami na górnej szczęce, cztery z przodu, dwa pona (...)
148   -   Cobitis larvata  Głowa bocznie spłaszczona. Ciało wyciągnięte, prawie cylindryczne. Wąski, dolny otwór gębowy z sześcioma krótkimi wąsikami na górnej szczęce (...)
149   -   Cobitis romanica  Ciało wyciągnięte, cylindryczne. Wąski, dolny otwór gębowy z sześcioma krótkimi wąsikami na górnej szczęce; cztery z przodu, dwa ponad kącik (...)
150   -   Silurus glanis  Silnie wyciągnięte, bezłuskie, pokryte śluzem ciało. Głowa szeroka, grzbieto-brzusznie spłaszczona. Trzon ogonowy silnie ścieśniony w płaszc (...)
151   -   Silurus aristotelis  Silnie wyciągnięte, bezluskie, śluzowate ciało o szerokiej, grzbietobrzusznie spłaszczonej głowie. Na szczęce dwa długie wąsy, nie sięgające (...)
152   -   Ictalurus nebulosus  Ciało wyciągnięte, bezłuskie, z tyłu bocznie ścieśnione. Głowa szeroka, spłaszczona. Osiem wąsów: dwa długie (prawie tak długie jak głowa) n (...)
153   -   Lota lota  Ciało silnie wyciągnięte, z przodu walcowate, w części tylnej bocznie ścieśnione. Głowa szeroka i płaska. Duży, lekko dolny otwór gębowy. Sz (...)
154   -   Aphanius fasciatus  Umiarkowanie wyciągnięte, bocznie nieco ścieśnione ciało. Głowa od góry lekko spłaszczona. Mały, skośnie skierowany ku górze otwór gębowy. S (...)
155   -   Aphanius iberus  Krępe, bocznie słabo ścieśnione ciało. Otwór gębowy mały, skośnie skierowany ku górze. Szczęki z drobnymi, spiczastymi, trójwierzchołk owymi (...)
156   -   Valencia hispanica  Kkrępe, bocznie dość silnie ścieśnione ciało. Głowa i partie grzbietowe lekko od góry spłaszczone. Otwór gębowy mały, skośnie skierowany ku (...)
157   -   Gambusia affinis  Ciało umiarkowanie wyciągnięte, u samców bocznie ścieśnione. U samic w części brzusznej zwykle pękate, ścieśniające się w kierunku głowy. Tr (...)
158   -   Atherina hepsetus  Smukłe, wyciągnięte, cylindryczne ciało. Dwie krótkie, daleko odsunięte od siebie płetwy grzbietowe, pierwsza pośrodku grzbietu z 7-10 promi (...)
159   -   Atherina mochon  Smukłe, wyciągnięte, cyklindryczne ciało. Pierwsza płetwa grzbietowa z 7-8 promieniami. Leży ona nieco z tyłu nasady płetw brzusznych. W dru (...)
160   -   Atherina boyeri  Smukłe, silnie wyciągnięte ciało z dwiema krótkimi płetwami grzbietowymi. Szeroki, skośnie skierowany ku górze otwór gębowy. Pysk spiczasty, (...)
161   -   Pungitius pungitus  Silnie wyciągnięte, wąskie, bocznie ścieśnione ciało o spiczastym pysku i małym, końcowym otworze gębowym. Na grzbiecie 7-12 (najczęściej 9- (...)
162   -   Gasterosteus aculeatus  Ciało wyciągnięte, lecz wyraźnie wygrzbiecone (widoczna różnica w stosunku do gatunków z rodzaju Spinachia i Pungitius), ścieśnione w płaszc (...)
163   -   Pungitius platygaster  Ciało umiarkowanie wyciągnięte, bocznie ścieśnione, o ostrym pysku i małym, końcowym otworze gębowym. Na grzbiecie 7-12 (zazwyczaj 8-9) woln (...)
164   -   Pungitius platygaster aralensis  Ciato umiarkowanie wydłużone o ostrym pysku i małym, końcowym otworze gębowym. Na grzbiecie 8-9 pojedynczo stojących kolców, które są wyraźn (...)
165   -   Pungitius platygaster hellenicus  Ciało wyciągnięte, wąskie, o ostrym pysku i małym, końcowym otworze gębowym. Wyróżnia się uwstecznieniem rozwoju kolców grzbietowych, zazwyc (...)
166   -   Syngnathus nigrolineatus  Ciało niezwykle wyciągnięte, cienkie, pokryte skórnymi płytkami kostnymi (7 rzędów na tułowiu, 4 na trzonie ogona), które łączą się w pierśc (...)
167   -   Mugil cephalus  Ciało wyciągnięte, wrzecionowate, z dwiema krótkimi płetwami grzbietowymi i silnie spłaszczoną głową. Otwór gębowy mały, końcowy, o wąskich (...)
168   -   Liza ramada, Mugil capito  Ciało wyciągnięte, słabo spłaszczone, przysadziste o bardzo małym, ledwie sięgającym oka otworze gębowym. Pysk gruby. Górna warga z delikatn (...)
169   -   Mugil auratus  Ciało wydłużone, przysadziste. Pysk większy niż u innych gatunków. Na szczęce górnej szczotkowate zęby. Owalna plama gardłowa na przegrodzie (...)
170   -   Mugil labeo, Odeachilus labeo  Mały gatunek cefala o wyciągniętym, dość przysadzistym ciele i bardzo grubej, gładkiej górnej wardze. Oczy bez powieki tłuszczowej. Smugi w (...)
171   -   Mugil labrosus  Przysadziste, wyciągnięte ciało, pokryte stosunkowo dużymi łuskami. Górna warga pogrubiona, tak jakby była spuchnięta, 2-3 rzędy małych brod (...)
172   -   Liza saliens, Mugil saliens  Wydłużone, a mimo to masywne ciało. Wargi niezbyt grube. Oczy bez powieki tłuszczowej. Owalna szczelina gardłowa. Pierwsza płetwa grzbietowa (...)
173   -   Dicentrarchus labrax  Wyciągnięte, wrzecionowate ciało o długiej głowie (długość głowy 5-6 razy większa od średnicy oka). Szeroki otwór gębowy. Na górnej krawędzi (...)
174   -   Dicentrarchus punctatus  Wyciągnięte, wrzecionowate ciało o długiej głowie (długość głowy 4,5 rażą większa niż średnica oka) i krótkim, spiczastym pysku. Szeroki, si (...)
175   -   Perca fluviatilis  Ciało mniej lub silniej wygrzbicconc, co jest zależne od warunków troficznych, panujących w zamieszkiwanej przez ryby wodzie. Pysk tępy z. s (...)
176   -   Stizostedion lucioperca  Wyciągnięte, szczupakowate ciało o długim, spiczastym pysku i szerokim, końcowym otworze gębowym. Szczęki nierówno uzębione (małe szczotkowa (...)
177   -   Stizostedion marina  Ciało nieco silniej wygrzbiecone niż u sandacza, o wypukłej linii brzucha. Szczęki z małymi szczotkowatymi zębami i dużymi zębami chwytnymi. (...)
178   -   Stizostedion volgensis  Smuklejszy od sandacza. Pysk długi, spiczasty, o końcowym, szerokim otworze gębowym. Szczęki z drobnymi, szczotkowatymi zębami - brak zębów (...)
179   -   Gymnocephalus acerina  Wyciągnięte, niskie ciało o długim, spiczastym pysku (jego długość odpowiada co najmniej półtorej średnicy oka). Czoło szerokie, spłaszczone (...)
180   -   Gymnocephalus cernua  Ciało dość wygrzbiecone. Głowa o tępym pysku (równym średnicy oka lub krótszym). Duże, szerokie czoło. Oczy duże, osadzone bardzo wysoko. Na (...)
181   -   Gymnocephalus baloni  Ciało zwarte, krótkie. Głowa również krótka. Pysk gruby i tępy, o skierowanym ku górze otworze gębowym. Górna krawędź oka wysunięta poza pro (...)
182   -   Gymnocephalus schraetzer  Wyciągnięte, niskie ciało (pięć razy dłuższe od wysokości) o długim, spiczastym pysku (którego długość równa jest co najmniej półtorej długo (...)
183   -   Zingel asper  Smukłe, wrzecionowate ciało o spiczastej głowie z dolnym otworem gębowym. Cienki, okrągły trzon ogonowy, krótszy od podstawy drugiej płetwy (...)
184   -   Zingel streber  Smukłe, wrzecionowate ciało o uderzająco długim, cienkim, okrągłym trzonie ogonowym. Jest on dłuższy od podstawy drugiej płetwy grzbietowej. (...)
185   -   Zingel zingel  Silne, prawie okrągłe w przekroju ciało o spiczastej, trójkątnej głowie z dolnym otworem gębowym. Cienki trzon ogonowy, krótszy niż podstawa (...)
186   -   Percarina demidoffi  Wyciągnięte, nieco wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało o ostrym pysku (długość jego odpowiada średnicy oka) i szerokim otworze gębowym. N (...)
187   -   Romanichthys valsanicola  Niskie, głowaczowate ciało (z przodu okrągłe, z tyłu ścieśnione) o dużej szerokiej głowie (szersza niż wyższa) i małym, końcowym otworze gęb (...)
188   -   Micropterus salomoides  Wyciągnięte, w starszym wieku nieco wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało o dużej głowie (ponad 1/4 całkowitej długo (...)
189   -   Micropterus dolomieui  Wrzecionowate, w starszym wieku nieco wygrzbiecone, bocznie silnie ścieśnione ciało o dużej głowie (ponad 14 całkowitej długości ryby). Szcz (...)
190   -   Lepomis gibbosus  Wysoko wygrzbiecone, bocznie silnie ścieśnione ciało o dużej głowie. Mały, lekko górny otwór gębowy; 40-47 łusek wzdłuż ciała. Długa, nie dz (...)
191   -   Lepomis cyanellus  Krępe, bocznie ścieśnione ciało o dużej głowie. W płetwie grzbietowej 10-11 promieni twardych i 10-11 miękkich. Płetwa odbytowa z 3 promieni (...)
192   -   Lepomis auritus  Krępe, silnie wygrzbiecone i bocznie ścieśnione ciało o prawie prostej linii grzbietu. Nie dzielona płetwa grzbietowa z 10-11 kolcami i 11-1 (...)
193   -   Cichlasoma facetum  Silnie wygrzebiecone, bocznie ścieśnione ciało o stosunkowo krótkiej głowie i stromo opadającym profilu karku. Mały, końcowy otwór gębowy; z (...)
194   -   Solaria fluviatilis  Wyciągnięte, wałeczkowate, bocznie nieco ścieśnione ciało, pokryte bezłuską, śluzowatą skórą. Stromo opadający profil głowy. Powyżej oczu kr (...)
195   -   Gobius niger  Ciało wyciągnięte, z długą, spłaszczoną głową o szerokim otworze gębowym sięgającym do linii przedniej krawędzi oka. Szczęka dolna lekko wys (...)
196   -   Benthophiloides brauneri  Wyciągnięte ciało o dużej, szerokiej głowie (półtora raza szersza niż wyższa). Szeroki, nieco skośny otwór gębowy, zakończony cienkimi warga (...)
197   -   Benthophilus granulosus  Podobne do kijanek kolbowate ciało o bardzo szerokiej, silnie spłaszczonej głowie (profil głowy prosty, prawie horyzontalny). Otwór gębowy s (...)
198   -   Benthophilus macrocephalus  Podobne do kijanki kolbowate ciało o dużej, silnie spłaszczonej głowie (szerokość głowy równa jej długości); głowa stanowi jedną trzecią cał (...)
199   -   Benthophilus stellatus  Kijankowate, kolbowate ciało o dużej, silnie spłaszczonej głowie (nieco dłuższa niż szersza); dojrzałe płciowo samce mają wydatne policzki. (...)
200   -   Caspiosoma caspium  Silnie wyciągnięte, wrzecionowate ciało o długiej, spłaszczonej głowie. Wąski otwór gębowy nie sięga do przedniej krawędzi oka. Wargi grube, (...)
201   -   Chromogobius quadrivittatus  Silnie wyciągnięte, niskie ciało o długiej, szerokiej, spłaszczonej głowie. Skośnie skierowany ku górze, bardzo szeroki otwór gębowy, sięgaj (...)
202   -   Knipowitschia longecaudata  Silnie wydłużone, wrzecionowate ciało o wysokiej, nie spłaszczonej głowie. Profil czoła prosty, prawie horyzontalny. Otwór gębowy bardzo sze (...)
203   -   Knipowitschia caucasica  Wyciągnięte, wrzecionowate ciało o długiej głowie (wielkość głowy jest równa lub nieco większa od wysokości ciała). Umieszczone z boku głowy (...)
204   -   Mesogobius batrachocephalus  Niskie, silnie wyciągnięte ciało (wysokość mieści się 51/3 razy w długości). Głowa spłaszczona i długa (jej długość mi (...)
205   -   Neogobius fluviatilis  Krępe, umiarkowanie wyciągnięte ciało (wysokość stanowi 1/6 całkowitej długości). Głowa długa, lekko spłaszczona, niew (...)
206   -   Neogobius cephalarges, Platyrostris cephalarges  Szeroka, spłaszczona głowa o dużym, skośnie skierowanym ku górze otworze gębowym. Szczęka dolna lekko wysunięta do przodu. Trzon ogonowy kró (...)
207   -   Neogobius gymnotrachelus  Długa głowa, prawie szersza niż wyższa, o tępym pysku. Dolna szczęka nie jest wysunięta. Wargi grube, mięsiste. Otwór gębowy sięga poniżej < (...)
208   -   Neogobius kessleri  Niskie, wyciągnięte ciało o szerokiej, spłaszczonej głowie (około 3/4 całkowitej długości). Otwór gębowy szeroki, skie (...)
209   -   Neogobius melanostomus  Krępe ciało (jego wysokość mieści się w 51/2 razy w całkowitej długości). Wysoka i długa głowa (mieści się 41
210   -   Neogobius syrman  Niskie ciało o wysokości mieszczącej się 5 razy w całkowitej jego długości. Głowa długa, nieco szersza od swej wysokości (długość głowy mieś (...)
211   -   Padogobius nigricans  Wyciągnięte, smukłe ciało (wysokość 6 razy mieści się w długości) o długiej, wysokiej głowie (stanowi 1/4 całkowitej d (...)
212   -   Padogobius panizzai  Wyciągnięte, smukłe ciało (wyskość ciała mieści się 51/2 razy w jego długości) z długą, wysoką głową (długość głowy mi (...)
213   -   Pomatoschistus canestrini  Krótkie, zwarte ciało (jego wysokość mieści się od 51/4 do 51/2 razy w całkowitej długości). Sze (...)
214   -   Pomatoschistus microps  Wrzecionowate ciało o wysokiej, słabo spłaszczonej głowie. Oczy nie są skierowane ku górze. Krótkie, pionowe szczeliny skrzelowe (sięgają ty (...)
215   -   Proterorhinus marmoratus  Krępe ciało o krótkiej, wysokiej głowie (wyraźnie wyższa niż szersza, długość głowy mieści się 41/3 razy w całkowitej (...)
216   -   Zosterisessor ophiocephalus  Niskie ciało (jego wysokość mieści się 61/2 razy w całkowitej długości). Głowa długa, spłaszczona, wyraźnie wyższa od (...)
217   -   Hyrcanogobius bergi  Wyciągnięte, wrzecionowate ciało o wysokiej, nie spłaszczonej głowie. Szeroki, lekko skośny otwór gębowy. Pysk spiczasty, zakończony grubymi (...)
218   -   Cottus gobio  Kijankowate, bezłuskie ciało o szerokiej, spłaszczonej głowie. Szeroki, końcowy otwór gębowy. Oczy wysoko umieszczone. Pokrywy skrzelowe z s (...)
219   -   Cottus poecilopus  Kijankowate, bezłuskie ciało o szerokiej, spłaszczonej głowie. Szeroki, końcowy otwór gębowy. Oczy umieszczone wysoko. Na wieczku skrzelowym (...)
220   -   Cottus petiti  Prawie wrzecionowate, w tylnej części bocznie ścieśnione ciało o stosunkowo małej, spłaszczonej głowie (w porównaniu z innymi gatunkami głow (...)
221   -   Cottus ferruginosus  Wyciągnięte, smukłe ciało o silnym trzonie ogonowym i stosunkowo wąskiej głowie. Podwójna płetwa grzbietowa. Pierwsza z 5-7, a druga z 15-16 (...)
222   -   Myoxocephalus quadricornis  podobne do kijanki ciało o szerokiej spłaszczonej głowie. Duży, końcowy otwór gębowy. Nad pyskiem dwa małe kolce. Na wierzchu głowy 4 gąbcza (...)
223   -   Platichthys flesus  Owalne, asymetryczne. silnie wygrzbiecone, lecz przy tym bocznie niezwykle spłaszczone ciało, o skierowanych ku górze oczach, umieszczonych (...)
224   -   Liopsetta glacialis  Podłużnie owalne, silnie spłaszczone ciało, zakończone wąskim, końcowym otworem gębowym (nie sięga poniżej oka). Oczy na prawej stronie. Prz (...)
225   -   Hexanchus griseus  Wyciągnięte, smukłe ciało o szerokiej głowie, zakończonej krótkim, tępym pyskiem. Duże owalne oczy bez migawkowej przesłony. Z boku, przed p (...)
226   -   Heptranchia perlo  Wyciągnięte, smukłe ciało o wąskiej głowie zakończonej spiczastym pyskiem. Duże owalne oczy bez migawkowej przesłony. Siedem bardzo długich (...)
227   -   Odontaspis taurus  Wyciągnięte, silnie zbudowane ciało, o małej, nieco spłaszczonej głowie. Pysk spiczasty, stożkowaty. Odległość pomiędzy jego zakończeniem a (...)
228   -   Isurus oxyrinchus  Silnie wydłużone, wrzecionowate ciało (smuklejsze niż u żarłacza śledziowego) o długiej głowie, zakończonej stożkowatym, ostrym pyskiem. Pię (...)
229   -   Lamna nasus  Stosunkowo wysokie, silne, wrzecionowate ciało o stożkowatym, nieco zaokrąglonym pysku. Pięć długich (jednak nie sięgają do spodniej strony (...)
230   -   Carcharodon carcharias  Silne, wrzecionowate, krępe ciało, o stosunkowo krótkim, stożkowatym, tępym pysku. Oczy małe. Pięć długich szczelin skrzelowych; wszystkie p (...)
231   -   Cetorhinus maximus  Z wyglądu zewnętrznego bardzo podobny do żarłacza śledziowego. Jego szczeliny skrzelowe (5) są bardzo długie, sięgające od wierzchu głowy pr (...)
232   -   Alopias vulpinus  Smukłe, wyciągnięte ciało, zakończone krótkim, tępym pyskiem. Górny płat płetwy ogonowej bardzo silnie wydłużony (jego długość jest równa dł (...)
233   -   Scyliorhinus canicula  Silnie wyciągnięte, bardzo smukłe ciało o krótkim, zaokrąglonym pysku. Podłużnie owalne oczy mają na dolnej krawędzi grube fałdy skórne, ale (...)
234   -   Scyliorhinus stellaris  Silnie wyciągnięte, smukłe ciało, nieco mocniej zbudowane niż u rekinka. Głowa masywna o silnie zaokrąglonym pysku. Podłużnie owalne oczy z (...)
235   -   Galeus melastomus  Silnie wyciągnięte, bardzo smukłe ciało (jest 10-14 razy dłuższe od swej wysokości) o małej, spłaszczonej głowie (długość głowy stanowi
236   -   Mustelus mustelus  Silnie wyciągnięte, smukłe ciało o długim spiczastym pysku i gładkiej skórze (lancetowate zęby skórne są bardzo małe, z krótkim wierzchołkie (...)
237   -   Prionace glauca  Smukłe, wyciągnięte ciało o długim spiczastym pysku. Skóra niemal gładka, pokryta jedynie malutkimi ząbkami. Owalne oczy z migawkową przesło (...)
238   -   Galeorhinus galeus  Smukłe, wyciągnięte ciało o długim, bardzo ostro kończącym się pysku. Owalne oczy z migawkową przesłoną w przednim kąciku. Pięć małych szcze (...)
239   -   Sphyrna zygaena  Wyciągnięte, wrzecionowate ciało (z wyjątkiem odmiennego kształtu głowy bardzo podobne do ciała żarłacza błękitnego); głowa młotowate rozsze (...)
240   -   Somniosus microcephalus  Silne, wrzecionowate ciało o szerokim, zaokrąglonym pysku. Małe, okrągłe oczy bez migawkowej przesłony. Bardzo małe, podłużne tryskawki. Prz (...)
241   -   Sqalus acanthias  Silnie wyciągnięte, smukłe ciało o krótkim, spiczastym pysku. Oczy duże, owalne, bez migawkowej przesłony. Ma tryskawki. Szeroki otwór gębow (...)
242   -   Etmopterus spinax  Silnie wyciągnięte, smukłe ciało o długim pysku; charakterystyczną cechą jest aksamitny wygląd skóry. Oczy duże, bez migawkowej przesłony. T (...)
243   -   Oxynotus centrina  Krótkie, grube, ścieśnione ciało (w przekroju poprzecznym trójkątne) z silnie podwyższonym grzbietem i szorstką skórą. Wzdłuż linii grzbietu (...)
244   -   Squatina squatina  Spłaszczone w przedniej części ciało (podobne do ciała drętwy) o szerokiej, płaskiej głowie i zaokrąglonym pysku. Oczy małe bez migawkowej p (...)
245   -   Pristis pristis  Wyciągnięte, rekinowate ciało o spłaszczonej głowie i pysku wyciągniętym w formie długiego miecza (rostrum). Na jego bokach znajduje się 16- (...)
246   -   Rhinobatos rhinobatos  W przedniej części ciało spłaszczone, (płaszczkowate), w tylnej walcowate (rekinowate). Długi, trójkątny pysk o zaokrąglonym końcu. Oczy i d (...)
247   -   Torpedo marmorata  Spłaszczone, prawie okrągłe ciało z wyraźnie oddzielonym, krótkim i silnym trzonem ogonowym. Skóra gładka (bez kolców). Oczy małe. Tryskawki (...)
248   -   Torpedo torpedo  Spłaszczona, prawie okrągła tarcza ciała z wyraźnie oddzielonym, silnym i krótkim trzonem ogonowym; przednia krawędź lekko wklęsła lub prawi (...)
249   -   Raja miraletus  Szeroka, rombowala tarcza ciała o szorstkiej skórze wzdłuż nieznacznie wklęsłej, przedniej krawędzi i w okolicach głowy. Pysk krótki i (zwła (...)
250   -   Raja asterias  Szeroka, rombowata tarcza ciała o lekko wklęsłej przedniej krawędzi. Pysk nieco wydłużony, lecz rozwartokątny. Skóra części grzbietowej szor (...)
251   -   Raja brachyura  Szeroka, rombowata tarcza ciała z prawie prostokątnymi skrzydłami. Pysk nieco wydłużony, tępo zakończony (rozwartokątny). Górna strona ciała (...)
252   -   Raja clavata  Szeroka, rombokształtna tarcza ciała (z przedu wklęsła) o "skrzydłach" z ostrymi krawędziami i krótkim, rozwartokątnym pyskiem, z kolcami na (...)
253   -   Raja microocellata  Szeroka, rombowata tarcza ciała z wklęsłą przednią krawędzią i kanciastymi, spiczastymi krawędziami płetw piersiowych "skrzydeł". Pysk nieco (...)
254   -   Raja montagui  Szerokie, rombokształtne ciało (szersze niż dłuższe, na przedniej krawędzi wklęsłe) o kanciastych, spiczastych krawędziach płetw piersiowych (...)
255   -   Raja radiata  Szeroka, rombokształtna tarcza ciała (przednia krawędź lekko wypukła) z zaokrąglonymi krawędziami płetw piersiowych "skrzydeł". Pysk słabo w (...)
256   -   Raja batis  Szeroka, rombokształtna tarcza ciała (przednia krawędź tylko lekko wypukła), ze spiczastymi "skrzydłami". Pysk u osobników dorosłych długi ( (...)
257   -   Raja oxyrinchus  Szeroka, rombowata tarcza ciała (na przedniej krawędzi silnie wcięta) z ostro zakończonymi "skrzydłami". Pysk (u osobników dorosłych bardzo (...)
258   -   Raja fullonica  Szeroka, rombowata tarcza ciała z prostokątnymi "skrzydłami" (przednia krawędź jest mocno wklęsła tylko u dorosłych samców). Pysk u osobnikó (...)
259   -   Raja circularis  Szeroka, rombokształtna tarcza ciała (przednia krawędź lekko wklęsła) o szerokich, silnie zaokrąglonych krawędziach płetw piersiowych (okrąg (...)
260   -   Raja naevus  Szeroki, rombokształtny dysk ciała (przednia krawędź nieznacznie wcięta) o zaokrąglonych "skrzydłach". Pysk rozwartokątny. Skóra na stronic (...)
261   -   Raja fyllae  Szeroka, rombowata tarcza ciała (przednia krawędź u osobników młodych prawie prosta, u samic lekko, natomiast u samców silnie wcięta) o szer (...)
262   -   Raja alba  Szeroka, rombowata tarcza ciała (przednia krawędź dość silnie wcięta) o spiczastych "skrzydłach". Pysk długi (jednakże krótszy niż 1
263   -   Raja lintea  Szeroki, rombokształtny dysk ciała (przednia krawędź jest u dorosłych osobników prawie prosta, u samic słabo, u samców silnie wcięta), z sze (...)
264   -   Raja undulata  Szeroka, rombokształtna tarcza ciała (przednia krawędź prawie prosta) o zaokrąglonych "skrzydłach". Pysk nieco wydłużony, rozwartokątny. Skó (...)
265   -   Dasyatis pastinaca  Silnie spłaszczona, rombokształtna tarcza ciała o zaokrąglonych "skrzydłach". Pysk mały, lekko spiczasty, szerokokątny. Skóra gładka, jednak (...)
266   -   Myliobatis aquila  Silnie spłaszczona, rombokształtna tarcza ciała (prawie 2 razy szersza od swej długości) o dużych, ostrokątnych, wciętych na tylnej krawędzi (...)
267   -   Mobula mobular  Silnie spłaszczona. rombokształtna tarcza ciała (2-3 razy szersza niż dłuższa) z bardzo dużymi, silnie umięśnionymi, ostrokątnymi "skrzydłam (...)
268   -   Chimaera monstrosa  Wyciągnięte, bocznie nieco ścieśnione ciało o stosunkowo dużej głowie (1/7-1/8 długości ciała). (...)
269   -   Sprattus sprattus  Wydłużone, w przekroju owalne ciało z wyraźnym kilem na brzuchu; łuski kila ostro załamane, z końcem skierowanym ku tyłowi. Łuski koliste du (...)
270   -   Clupea harengus  Wydłużone, w przekroju owalne ciało z kilem na brzuchu (jednak bez łusek kilowych). Łuski koliste, duże, cienkie, łatwo odpadające. Głowa be (...)
271   -   Alosa fallax nilotica  Wyciągnięte, lecz jednocześnie krępe ciało z kilem brzusznym. Łuski kilowe rozwinięte tylko z tyłu za płetwami brzusznymi. Łuski duże, łatwo (...)
272   -   Sardinella aurita  Ciało wyciągnięte, w przekroju owalne do lekko ścieśnionego w bocznych płaszczyznach. Głowa okrągła z pokrywą łuskową. Krawędź brzucha z kol (...)
273   -   Sardina pilchardus  Wyciągnięte, w przekroju owalne ciało o pitkowanej krawędzi brzucha. Duże, cienkie, lekko odpadające łuski (głowa bez łusek). Występuje ich (...)
274   -   Engraulis encrasicholus  Niezwykle wydłużone, bocznie ścieśnione ciało; krawędź brzucha nie jest piłkowana. Bardzo szeroki, dolny otwór gębowy (sięga do tylnej krawę (...)
275   -   Mallotus villosus  Bardzo silnie wydłużone, smukłe, bocznie ścieśnione ciało o deliktanych, łatwo odpadających łuskach; wzdłuż boków jest ich co najmniej 150 ( (...)
276   -   Argentina sphyraena  Wyciągnięte, smukłe ciało z dużymi oczami i ostrym pyskiem, który ma długość równą lub prawie dorównującą średnicy oka. Szczęki krótkie, nie (...)
277   -   Maurolicus muelleri  Wyciągnięte, smukłe ciało (33-35 kręgów) o dobrze rozwiniętym, wypełnionym gazem pęcherzu pławnym. Brak łusek. Usta dość duże, o skierowanyc (...)
278   -   Argyropelecus hemigymnus  Krótkie, wysokie, bocznie ścieśnione ciało (36 do 39 kręgów) o dużych szczękach i teleskopowatych, przesuniętych ku grzbietowi oczach. Dobrz (...)
279   -   Argyropelecus olfersi  Krótkie, wysokie, bocznie ścieśnione ciało (36-38 krę-4 gów). Pęcherz pławny wypełniony gazem. Przesunięte w kierunku grzbietu teleskopowe o (...)
280   -   Hygophum benoiti  Smukłe, wyciągnięte dato o dużych oczach; ich średnica równa jest prawie połowie długości głowy. Szczęka sięga niemal do tylnej krawędzi oka (...)
281   -   Lanipanyctus crocodiius  Smukłe, wyciągnięte ciało o dużej głowie. Średnica oka mniejsza niż 1/4 długości głowy. Ogromny otwór gębowy o szczęka (...)
282   -   Muraena helena  Silne, wężowate ciało o małych, okrągłych otworach skrzelowych. Brak płetw piersiowych. Płetwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa są razem zrośn (...)
283   -   Gymnothorax unicolor  Długie, cylindryczne, z tyłu za głową lekko bocznie ścieśnione ciało. Jego maksymalna wysokość wynosi 6% całkowitej długości. Odbyt mieści s (...)
284   -   Anarchias eurylirus  Bardzo długie, wąskie ciało (116-119 kręgów), którego maksymalna szerokość wynosi 4-5% całkowitej długości. Otwór odbytowy z przodu, przed ś (...)
285   -   Conger conger  Silne, wężowate ciało o szczelinowym, sięgającym strony brzusznej otworze skrzelowym. Spiczaste płetwy piersiowe, w których znajduje się 17- (...)
286   -   Belone belone  Silnie wyciągnięte, wąskie ciało z długimi, cienkimi szczękarni. Ponieważ w okresie młodzieńczego wzrostu szczeka dolna rośnie szybciej od s (...)
287   -   Scomber japonicus  Wydłużone, okrągłe w przekroju ciało (14-17 kręgów) o dużych oczach i dużym otworze gębowym, sięgającym do środkowej linii oka. Na górnej i (...)
288   -   Scomberesox saurus  Silnie wydłużone ciało (wyższe i bardziej bocznie ścieśnione niż u belony). Szczęki długie i cienkie. Szczęka dolna, o długości do 15 cm, je (...)
289   -   Cheilopogon heterurus  Wyciągnięte ciało o szerokich, wysoko osadzonych płetwach piersiowych; drugi promień do połowy swej długości dwudzielny. Pysk tępy. Uzębione (...)
290   -   Parexocoetus mento  Ryba ta ma długie, bocznie ścieśnione, zaokrąglone w grzbietowej części ciało o wydatnej górnej szczęce. Płetwy grzbietowa i odbytowa nie ma (...)
291   -   Atherina presbyter  Smukłe, wyciągnięte ciało z dwiema krótkimi płetwami grzbietowymi. Szeroki, skośnie skierowany ku górze otwór gębowy, sięgający prawie do pr (...)
292   -   Brosme brosme  Wyciągnięte ciało o jednej tylko, długiej płetwie grzbietowej i długiej płetwie odbytowej; obydwie łączą się z płetwą ogonową. W płetwie grz (...)
293   -   Ciliata mustela  Wyciągnięte, smukłe ciało (46-48 kręgów). Pysk mały, ledwie sięgający tylnej krawędzi oka. Szczęki górna i dolna krótsze od połowy długości (...)
294   -   Gaidropsarus mediterraneus  Wyciągnięte ciało o spiczastej, wąskiej, w przekroju okrągłej głowie. Trzy wąsiki: jeden na podbródku oraz po jednym przed przednimi otworam (...)
295   -   Raniceps raninus  Wyciągnięte ciało (45-48 kręgów) z dwiema płetwami grzbietowymi. Pierwsza, szczątkowa ograniczona jest do trzech promieni. Druga z 60-66 pro (...)
296   -   Urophycis blennioides  Wyciągnięte ciało o dwóch płetwach grzbietowych i jednej płetwie odbytowej. Pierwsza płetwa grzbietowa ostro zwężająca się ku górze ma 8 i w (...)
297   -   Merlangius merlangus  Wyciągnięte, opływowe ciało o długiej, spiczasto kończącej się głowie. Średnica oka mniejsza od długości pyska. Szczęka górna wysunięta. Ste (...)
298   -   Micromesistius poutassou  Ciało wyciągnięte (55-58 kręgów). Szczęka dolna lekko wysunięta do przodu. Brak wąsa na podbródku. Na głowie duże dołki czuciowe. Dwie przed (...)
299   -   Trisopterus luscus  Krępe, szerokie ciało (47-49 kręgów), szersze od długości głowy. Pysk duży. Szczęka górna dłuższa od szczęki dolnej. Na podbródku jeden duży (...)
300   -   Pollachius pollachius  Ryba o wydłużonym ciele (52-55 kręgów). Szczęka dolna wyraźnie wysunięta. Na dolnej szczęce maleńki wąsik; może go również brakować. Duże do (...)
301   -   Pollachius virens  Wyciągnięte, opływowe ciało o długiej, mocnej głowie. Średnica oka mniejsza od długości pyska. U starszych osobników szczęka dolna nieco wys (...)
302   -   Gadus morhua  Wydłużone, opływowe ciało o długiej, masywnej głowie. Średnica oka mniejsza od długości pyska. Szczęka górna wysunięta do przodu. Duży, poje (...)
303   -   Gadus ogac  Wyciągnięte, opływowe, dość ciężkie ciało o masywnej, szerokiej głowie. Średnica oka mniejsza od długości pyska. Szczęka górna nieco wysunię (...)
304   -   Gadiculus argenteus  Wydłużone, opływowe ciało (37-40 kręgów). Ogromne oczy o średnicy większej niż odległość pyska, ale 21/2 razy mniejsze (...)
305   -   Boreogadus saida  Wydłużone, bardzo smukłe, silnie zwężające się ku tyłowi ciało. Szczęka dolna wysunięta. Na podbródku mały wąsik. Trzy daleko odsunięte od s (...)
306   -   Eleginus navaga  Ciało wydłużone (57-60 kręgów). Głowa z wysuniętą dolną szczęką i wąsikiem (równy wielkości średnicy oka) na podbródku. Trójczęściowa płetwa (...)
307   -   Melunogrammus aeglefinus  Wydłużone, opływowe ciało o długiej, masywnej głowie. Średnica oka mniejsza od długości pyska. Szczęka górna wysunięta. Na podbródku bardzo (...)
308   -   Trisopterus esmarki  Wyciągnięte ciało (53-55 kręgów), którego wysokość jest zazwyczaj mniejsza od długości głowy. Szczęka górna dłuższa od szczęki dolnej. Średn (...)
309   -   Molva molva  Wydłużone, węgorzokształtne ciało o długiej i płaskiej głowie. Średnica oka mniejsza od długości pyska. Szczęka górna lekko wysunięta. Silny (...)
310   -   Molva dipterygia  Silnie wydłużona ryba (76-79 kręgów) o spiczastym pysku, dwóch płetwach grzbietowych i jednej odbytowej. Na podbródku pojedynczy wąsik. Oczy (...)
311   -   Molwa dipterygia elongata  Silnie wydłużona (80-84 kręgi), bardzo smukła ryba o spiczastym pysku, dwóch płetwach grzbietowych i jednej odbytowej. Szczęka dolna wysunię (...)
312   -   Meriuccius meriuccius  Wydłużone, smukłe ciało o szczupakowatej głowie. Szeroki, silnie uzębiony otwór gębowy (duże zęby chwytne), o nieco wysuniętej, pozbawionej (...)
313   -   Ophidion barbatum  Węgorzowate, długie, bocznie ścieśnione ciało z długą głową (1/5 - 1/6 całkowitej długości). Ocz (...)
314   -   Carapus acus  Silnie wyciągnięte, bocznie ścieśnione, do tyłu zwężające się bezłuskie ciało. Szeroki otwór gębowy o długich szczękach sięgających tylnej k (...)
315   -   Coryphaenoides rupestris  Ciało buławika czarnego swym kształtem przypomina chimerę. Duża, ciężka, krótka głowa, mierząca około 15% całkowitej długości ciała, zakończ (...)
316   -   Spinachia spinachia  Bardzo silnie wyciągnięte ciało o długim, cienkim trzonie ogonowym. W przedniej i środkowej części przekrój ciała pięciokąt-ny. Długi, spicz (...)
317   -   Hippocampus ramulosus  Ciało okryte kostnymi płytkami, ułożonymi w 48-50 poprzecznych pierścieni, mających w miejscach styku układające się w rodzaj kila, nieduże (...)
318   -   Syngnathus taenionotus  Bardzo silnie wydłużone, smukłe, makaronowate ciało z 16-18 kostnymi pierścieniami pomiędzy głową i płetwą grzbietową. Długość pyska większa (...)
319   -   Syngnathus acus  Bardzo silnie wyciągnięte, smukłe makaronowate ciało z 17-22 kostnymi pierścieniami pomiędzy głową a płetwą grzbietową. Pysk rurkowaty, okrą (...)
320   -   Syngnathus abaster  Bardzo silnie wyciągnięte, smukłe, makaronowate ciało z 14-18 kostnymi pierścieniami na tułowiu. Długość pyska jest równa lub prawie równa p (...)
321   -   Entelurus aequoreus  Długie, cienkie, poza okresem rozrodu prawie okrągłe ciało z 28-31 kostnymi pierścieniami przed otworem odbytowym i 60-70 tuż za nim. Rurkow (...)
322   -   Nerophis ophidion  Długie, cienkie, poza okresem tarła prawie okrągłe w przekroju ciało. Rurkowaty pysk, którego długość odpowiada w przybliżeniu połowie długo (...)
323   -   Macrorhamphosus scolopax  Wysokie, bocznie ścieśnione ciało, pokryte wzdłuż krawędzi brzucha oraz pomiędzy płetwami piersiowymi i płetwą grzbietową kostnymi płytkami. (...)
324   -   Zeus faber  Bardzo wysokie, bocznie ścieśnione ciało okryte małymi, grzebykowatymi łuskami. Głowa długa, z dużymi oczami i szerokimi, skośnie skierowany (...)
325   -   Capros aper  Wysokie, bocznie ścieśnione ciało okryte małymi, grzebykowatymi łuskami. Głowa długa z bardzo dużymi oczami i wklęsłym, górnym profilem. Dłu (...)
326   -   Beryx decadactylus  Wysokie, podłużnie owalne ciało z wyraźnymi śluzowymi kanałami w skórze głowy. Oczy duże. Otwór gębowy szeroki, skierowany skośnie ku górze. (...)
327   -   Lampris guttatus  Wysokie, bocznie mocno ścieśnione ciało; linia grzbietowa łagodniejsza od silnie do dołu opadającej linii brzucha. Mały otwór gębowy o krótk (...)
328   -   Trachipterus arcticus  Bardzo długie, wstęgowate ciało, tak cienkie, że przy złowieniu ryby zwykle ulega przerwaniu. Przy długości 2 m ciało ma 20 cm wysokości i t (...)
329   -   Sphyraena sphyraena  Wyciągnięte, szczupakowate ciało o bardzo długiej, spiczasto zakończonej głowie. Szeroki, poziomo usytuowany otwór gębowy, sięgający do prze (...)
330   -   Chelon labrosus  Wydłużone, wrzecionowate ciało z dwiema krótkimi płetwami grzbietowymi i silnie spłaszczoną głową. Oczy bez powieki tłuszczowej. Mały, bezzę (...)
331   -   Apogon imberbis  Krępe, wygrzbiecone ciało o dużej, masywnej głowie. Bardzo duże oczy. Przedpokrywowa część wieczka skrzelowego z piłkowaną krawędzią. Szerok (...)
332   -   Mullus surmuletus  Wydłużone, bocznie ścieśnione ciało okryte dużymi łuskami (pod okiem dwie duże łuski). Profil głowy wypukły, niezbyt stromo opadający. Oczy (...)
333   -   Anthias anthias  Podłużnie owalne, bocznie silnie ścieśnione ciało pokryte dużymi, grzebykowatymi łuskami. Profil głowy stromo opadający, kończący się krótki (...)
334   -   Polyprion americanus  Silnie, wysoko wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało o dużej, wysokiej głowie. Małe łuski grzebykowe, także u podstawy płetwy grzbietowej, (...)
335   -   Epinephelus guaza  Podłużne, owalne, bocznie ścieśnione ciało pokryte drobnymi, grzebykowatymi łuskami. Wieczko skrzelowe z trzema krótkimi kolcami. Tylna kraw (...)
336   -   Dicentrarchus punctatus  Silne, wydłużone, lecz przy tym również wygrzbiecone ciało o stosunkowo małej głowie kończącej się krótkim pyskiem (około 41/
337   -   Serranus cabrilla  Długie, bocznie ścieśnione, dość masywne ciało. Górna i dolna szczęka pokryte drobnymi łuskami grzebykowymi. Łuski małe, do 90 (zwykle 65-75 (...)
338   -   Serranus scriba  Podłużne owalne ciało pokryte również na głowie i dolnej szczęce drobnymi ktenoidalnymi (grzebykowymi) łuskami. Na wieczku skrzelowym dwa ko (...)
339   -   Serranus hepatus  Owalne, silniej wygrzbiecone niż u strzępiela pisarza ciało. Oczy duże o średnicy prawie tak dużej jak długość pyska. Na wieczku skrzelowym (...)
340   -   Puntazzo puntazzo  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o silnie wysklepionym górnym profilu głowy i spiczastym, długim pysku. Duże łuski grzebykowe, którymi równi (...)
341   -   Sparus pagrus  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o stromo opadającym profilu głowy, ostro zaginającym się powyżej oczu. Duże, grzebykowe łuski, pokrywające (...)
342   -   Sparus aurata  Owalne, dość wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało o równomiernie wysklepionym, stromo opadającym profilu głowy. Na głowie łuski grzebykowe (...)
343   -   Diplodus vulgaris  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o bardzo lekko wysklepionym profilu głowy, która pokryta jest łuskami grzebykowymi. Wieczko skrzelowe bez k (...)
344   -   Oblada melanura  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o lekko wypukłym profilu głowy. Łuski grzebykowe, zachodzące również na głowę. Wieczko skrzelowe bez kolców (...)
345   -   Lithognathus mormyrus  Wydłużone, bocznie ścieśnione ciało o lekko zaokrąglonym profilu głowy i długim pysku. Oczy małe, wysoko umieszczone. Łuski grzebykowe, zach (...)
346   -   Sarpa salpa  Owalne, bocznie ścieśnione ciało z równomiernie wysklepionym profilem głowy. Łuski grzebykowe zachodzą również na głowę. Wieczka skrzelowe b (...)
347   -   Pagellus bogaraveo  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o wypukłym ponad oczami, lekko guzkowatym profilu głowy. Łuski grzebykowe zachodzą również na głowę. Wieczk (...)
348   -   Dentex dentex  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o dużej, masywnej głowie; stromo opadający, wysklepiony górny profil głowy (dojrzałe płciowo samce mają pon (...)
349   -   Spondyliosoma cantharus  Wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało, które u dorosłych samców przybiera prawie krążkowaty kształt z podwyższoną partią karku i wklęsłym c (...)
350   -   Spicara flexuosa  Wyciągnięte, dość wygrzbiecone ciało, podobne kształtem do ryb prażmowatych. Jego wysokość mieści się 4 lub nieco więcej razy w długości. Na (...)
351   -   Spicara maena  Podobne kształtem do gatunków z rodziny prażmowatych nieco wygrzbiecone ciało, z wyraźnie zaznaczonym karkiem. Odległość końca pyska od kraw (...)
352   -   Spicara smaris  Podobne do ciała ryb prażmowatych wydłużone ciało (niższe niż u Spicara maena). Odległość końca pyska od kr (...)
353   -   Argyrosomus regius  Wydłużone, smukłe ciało o zaokrąglonym pysku. Szeroki otwór gębowy. Szczęka dolna lekko wysunięta; spiczaste zęby. Cienkie, duże łuski grzeb (...)
354   -   Sciaena umbra  Silne, wygrzbiecone ciało o tępym pysku. Profil głowy zaokrąglony. Szeroki, prawie poziomy otwór gębowy, sięgający do tylnej krawędzi oka. C (...)
355   -   Umbrina canariensis  Krępe, krótkie, wygrzbiecone ciało o bardzo zaokrąglonym, krótkim pysku. Szczęka dolna z jednym, krótkim, grubym, na końcu perforowanym wąsi (...)
356   -   Umbrina ronchus  Wydłużone ciało o zmiennej wysokości. Mały, dolny otwór gębowy. Na podbródku jeden gruby, krótki, perforowany na końcu wąs. Dwudzielna płetw (...)
357   -   Umbrina cirrosa  Wydłużone, bocznie ścieśnione ciało, kończące się zaokrąglonym pyskiem. Szeroki, poziomy otwór gębowy. Wystająca szczęka górna. Zęby małe, s (...)
358   -   Pomatomus saltator  Wydłużone, bocznie ścieśnione ciało o szerokim, sięgającym do tyłu poza oczy otworze gębowym. Szczęka dolna wysunięta. Mocne uzębienie. Małe (...)
359   -   Truchurus trachurus  Długie, bocznie ścieśnione ciało o wąskim trzonie ogonowym. Profil głowy prawie prosty. Duże oczy z przezroczystą tłuszczową powieką. Spicza (...)
360   -   Seriola dumerili  Wyciągnięte, bocznie ścieśnione ciało o niskim trzonie ogona. Profil głowy lekko zakrzywiony. Oczy małe. Pysk długi, zaokrąglony. Szeroki, p (...)
361   -   Naucrates ductor  Wydłużone, bocznie ścieśnione ciało o niskim trzonie ogonowym. Profil głowy lekko łukowato wygięty. Oczy duże. Pysk zaokrąglony. Szeroki, pr (...)
362   -   Trachynotus ovatus, Trachinotus blochi  Wygrzbiecone, owalne, bocznie ścieśnione ciało o krótkim, niskim trzonie ogonowym. Krótki, okrągły pysk zakończony lekko dolnym, małym otwor (...)
363   -   Coryphaena hippurus  Wydłużone, bocznie silnie ścieśnione ciało o delfinowatej głowie. Im ryba jest starsza, tym profil głowy opada bardziej stromo; u dorosłych (...)
364   -   Brama brama  Wygrzbiecone, owalne, bocznie silnie ścieśnione ciało o bardzo stromo opadającym, zaokrąglonym profilu głowy. Szeroki, skośnie skierowany ku (...)
365   -   Cepola macrophthalma  Niezwykle wydłużone, wąskie wstęgowate ciało, zwężające się równomiernie od głowy do ogona. Głowa mała, zakończona tępym pyskiem. Otwór gębo (...)
366   -   Chromis chromis  Owalne, wygrzbiecone, bocznie ścieśnione ciało o szeroko, widlasto wciętej płetwie ogonowej. Mały, końcowy, skośnie skierowany ku górze otwó (...)
367   -   Labrus bergylta  Długie, silne, okoniokształtne ciało o wysokiej głowie i długim pysku. Grube, mięsiste wargi (stąd nazwa). Szczęki daleko wysuwalne, wyposaż (...)
368   -   Labrus bimaculatus  Wyciągnięte, okoniokształtne ciało o długiej głowie i długim pysku. Szeroki otwór gębowy zakończony grubymi, nabrzmiałymi wargami. Szczęki d (...)
369   -   Labrus viridis  Wyciągnięte ciało (jego wysokość jest mniejsza od długości głowy lub jej równa, o długiej głowie i wyciągniętym pysku. Grube, mięsiste wargi (...)
370   -   Labrus merula  Podłużnie owalne ciało (w najszerszym miejscu wyższe od długości głowy), o stosunkowo małej głowie i krótkim pysku. Bardzo mały otwór gębowy (...)
371   -   Symphodus (Crenilabrus) ocellatus  Owalne, bocznie ścieśnione ciało. Mały otwór gębowy o wystających wargach. Jeden szereg zębów. Szczęka górna nieco dłuższa od dolnej. Krawęd (...)
372   -   Symphodus mediterraneus  Podłużnie owalne ciało o dużej głowie i spiczastym pysku. Mały otwór gębowy zakończony jest dość grubymi wargami. Szczęki wysuwalne; górna n (...)
373   -   Symphodus melops  Owalne, nieco wygrzbiecone ciało o dużej głowie i długim, spiczastym pysku (wysokość ciała większa od długości głowy). Mały otwór gębowy zak (...)
374   -   Symphodus tinca  Owalne, bocznie ścieśnione ciało o wydłużonym profilu głowy (ponad oczami wklęsły, z małym garbem nad pyskiem). Oczy małe (pysk 3-4 razy dłu (...)
375   -   Symphodus roissali  Wygrzbiecone, owalne ciało o długiej głowie i spiczastym pysku (największa wysokość ciała mieści się 3-3,5 razy w jego długości). Mały otwór (...)
376   -   Symphodus cinereus  Podłużnie owalne ciało z długą głową (największa wysokość ciała w przybliżeniu odpowiada długości głowy). Mały otwór gębowy, mięsiste wargi. (...)
377   -   Symphodus rostratus  Wyciągnięte ciało o wklęsłym profilu głowy i bardzo długim, spiczastym pysku. Mały otwór gębowy zakończony jest wąskimi, delikatnymi wargami (...)
378   -   Centrolabrus exoletus  Podłużnie owalne, w starszym wieku nieco wygrzbiecone ciało o małej, krótkiej głowie i krótkim, spiczastym pysku. Mały otwór gębowy, sięgają (...)
379   -   Ctenolabrus rupestris  Wydłużone, smukłe ciało o długiej głowie zakończonej spiczastym pyskiem. Mały otwór gębowy z wąskimi wargami. Szczęki daleko wysuwalne, na k (...)
380   -   Coris jutis  Wydłużone, niskie ciało, zakończone długim, spiczastym pyskiem. Mały otwór gębowy, o szerokich, mięsistych wargach. Szczeki wysuwalne, na ka (...)
381   -   Thalassoma pavo  Podłużnie owalne, krępe ciało o tępym pysku. Mały otwór gębowy zakończony jest szerokimi wargami. Szczęki wysuwalne, na każdej z nich zawsze (...)
382   -   Xyrichthys novacula  Wysokie, bocznie silnie ścieśnione ciało o bardzo stromym profilu głowy i małych oczach. Nisko umieszczony otwór gębowy zakończony jest wąsk (...)
383   -   Sparisoma cretense  Podłużnie owalne, bocznie ścieśnione ciało o dużej głowic i tępym pysku. Oczy wysoko umieszczone. Mały, końcowy otwór gębowy z mięsistymi wa (...)
384   -   Trachinus draco  Długie, niskie, bocznie ścieśnione ciato o dużej głowie i szerokim, skośnie ułożonym ku górze otworze gębowym. Wysoko na głowie umieszczone (...)
385   -   Trachinus radialus  Długie, niskie, bocznie ścieśnione ciało o dużej głowie i szerokim, prawie poziomo ułożonym otworze gębowym. Wysoko na głowie umieszczone oc (...)
386   -   Trachinus vipcra  Długie, bocznie ścieśnione ciało, które jest wyższe niż u innych gatunków ostroszy (wysokość ciała mniej niż 5 razy mieści się w jego całkow (...)
387   -   Uranoscopus scaber  Wydłużone, silnie zbudowane ciało, ścieśnione bocznie jedynie w swej tylnej części. Duża, szeroka, "mopsowata" głowa, pokryta szorstkimi, ko (...)
388   -   Scomber scombrus  Wydłużone, wrzecionowate ciało o spiczastym pysku i szerokim otworze gębowym. Duże oczy z przezroczystą powieką tłuszczową (wolna, pionowa s (...)
389   -   Sarda sarda  Wydłużone, wrzecionowate ciało o długiej spiczastej głowie i szerokim otworze gębowym. Oczy są stosunkowo małe. Pierścień kostny wokół oczod (...)
390   -   Thunnus thynnus  Dobrze wygrzbiecone, wrzecionowate ciało o długiej głowie i krótkim, spiczastym pysku. Stosunkowo małe szczęki sięgają tylko przedniej krawę (...)
391   -   Thunnus alalunga  Dobrze wygrzbiecone, wrzecionowate ciało o długiej głowie i spiczastym pysku. Szczęki stosunkowo małe, sięgające tylko do przedniej krawędzi (...)
392   -   Euthynnus pelamis  Podłużne owalne ciało (silniej wygrzbiecone niż u innych pokrewnych gatunków), z długą głową i krótkim, spiczastym pyskiem. Szczęki sięgają (...)
393   -   Auxis rochei  Wydłużone, owalne (silniej wyciągnięte niż u pozostałych krewniaków) ciało, o długiej głowie i krótkim, spiczastym pysku. Szczęki sięgają do (...)
394   -   Tetrapterus belone  Wydłużone, torpedowate ciało z dwoma długimi kiłami z obydwu stron trzonu ogonowego. Profil głowy prosty lub tylko lekko wklęsły. Małe, głęb (...)
395   -   Xiphias gladius  Wydłużone, torpedowate ciało z jednym kilem wzdłuż obydwu boków trzonu ogonowego. Profil głowy mniej lub bardziej wklęsły. Szorstka skóra be (...)
396   -   Luvarus imperialis  Podłużnie owalne, bocznie ścieśnione ciało. Stromo opadające czoło. Bardzo mały, końcowy otwór gębowy; szczęki nie są spiczasto zakończone. (...)
397   -   Lepidopus caudatus  Wydłużone, wstęgowate, pozbawione łusek ciało. Profil głowy łagodnie wznosi się od pyska do tylnej krawędzi oka, dalej bardziej stromo, aż d (...)
398   -   Centrolophus niger  Owalne ciało o długim, niskim trzonie ogonowym. Zaokrąglony profil głowy zakończony tępym pyskiem. Przedpokrywowa część wieczka skrzelowego (...)
399   -   Callionymus lyra  Wydłużone, smukłe ciało o szlamistej, śluzowatej, bezłuskiej skórze. Szeroka, spłaszczona głowa (patrząc od góry prawie trójkątna) zakończon (...)