Poczta        opinia    drukuj     Paragraf     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 5 osób
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
ŁOSOSIOKSZTAŁTNE
Troć wędrowna
Salmo trutta trutta
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Salmo trutta trutta

Budowa zewnętrzna: Ciało masywniejsze niż u Salmo salar, głowa większa, trzon ogona krótszy, szerszy, bardziej spłaszczony, nie dłuższy od płetwy odbytowej. Płetwa ogonowa prawie prosta, bez wcięcia; 13-19 rzędów łusek pomiędzy płetwą tłuszczową a linią boczną; 120-130 drobnych łusek wzdłuż linii bocznej. Na końcu szczęki dolnej dojrzałych samic jest słabo zaznaczony hak, podobny do występującego u łososia atlantyckiego. U samców jest on dużo większy. Ubarwienie zbliżone do ubarwienia łososia, zmieniające się wraz z wiekiem. Młode ryby z czerwonymi kropkami i ciemnymi poprzecznymi plamami, płetwa tłuszczowa czerwono obramowana (u łososia czerwone obramowanie nigdy nie występuje!). Przy długości 10-20 cm rozpoczyna się proces smoltyfikacji (młodzieńcze plamy znikają, ciało się wysrebrza). Po jego zakończeniu młode ryby spływają do morza. Teraz troć ubarwiona jest jak łosoś, jednak w odróżnieniu od niego ma rozsiane na głowie, bokach i grzbiecie czarne, przypominające znak X plamy, które rozciągają się również poniżej linii bocznej. Przy coraz dłuższym pobycie w morzu liczba plam na ciele zwiększa się. Po 2-3 latach jest ich więcej, niektóre z nich zwiększają rozmiary i stają sięjasnożółte, nieregularne. Obok nich pojawiają się na grzbiecie plamy brązowoczerwone i czerwone. Ubarwienie grzbietu jest brudnoczerwonobrązowe, boki są jaśniejsze, a brzuch srebrzysty. Długość do 100 cm.

Czy wiesz, że... inną nazwą troci jest... trotka.

Salmo trutta trutta - Troć wędrowna
Rycina gatunku Salmo trutta trutta


Występowanie: U wybrzeży Europy od Zatoki Czeskiej do Douro w Portugalii, w Morzu Bałtyckim, ale nie występuje w Newie i Peczorze. Występuje w kanale La Manche i na szkockim wybrzeżu, rzadko w Islandii i Irlandii. Salmo trutta trutta wywodzi się z Europy i zachodniej Azji. W 1883 roku wprowadzona została do wód Ameryki, gdzie się zadomowiła. Dzisiaj znaleźć ją można prawie we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, gdzie tylko znalazła odpowiednie warunki życia.

Tryb życia: Ryba anadromiczna. Tarło, zależnie od geograficznego regionu, od listopada do marca. Ciąg tarłowy rozpoczyna się w lipcu i trwa do października. Ryby wędrują w górę dorzecza wyżej niż łosoś. Po tarle trocie nie są tak osłabione i spływają (zazwyczaj nie od razu) do morza. W ciągu swego życia kilkakrotnie podejmują wędrówkę rozrodczą.

Odżywianie: Młode ryby zjadają przeważnie małe skorupiaki, owady i ich larwy. W miarę wzrostu coraz większy udział w ich pokarmie stanowią ryby. Osobniki dorosłe są bardzo żarłoczne. Przy odpowiednim składzie organizmów pokarmowych mięso troci wędrownej jest łososiowatego koloru.

Uwagi: Uważa się, że troć wędrowna jest przodkiem wszystkich 18 form ryb łososiowatych, współcześnie żyjących w Europie. Ich powstanie i zmienności warunkowane były specyficznymi czynnikami wodnego środowiska (prąd wody, temperatura, podłoże), które z kolei kształtowane były położeniem geograficznym wód oraz wpływami okresów zlodowacenia.

Wymiar ochronny Okres ochronny Rekordy
30/40 cm (*)
50 cm (**)
1.X do 31.XII (***) 15,9 kg

Uwagi
Dobowy limit połowu - 2 szt. (łącznie z - trocią jeziorową i łososiem)
(*)
Na wodach PZW obowiązuje wymiar ochronny 40 cm.
(**)
- wymiar obowiązuje tylko w wodach morskich
(***)
- w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławkuod dnia 1.X do 31.XII; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1.XII do końca lutego;
- w okresie od 1.III do 31.VIII obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele w pozostałych rzekachod dnia 1.X do 31.XII
wody PZW
- w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory na rzece Wiśle we Włocławku w ciągu całego roku, w przyujściowym odcinku rzeki Wisły /od 935 do 940 km/ od 1.VII do 31.VIII i od 1.XII do 15.I(?),
- w pozostałym okresie w piątki, soboty i niedziele w pozostałych rzekach od 1.X do 31.XII


 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski