Poczta        Twoja opinia    Archiwum
 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 1 osoba
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
  Szkielet, płetwy i... Łuski - tarcza doskonała...»»»

Płetwy służą rybie do utrzymania pożądanej pozycji ciała, a także stanowią narząd ruchu (płetwa ogonowa). Płetwa (łacińska nazwa pinna) jest utworzona z błoniastego fałdu skóry. Jest ona rozpięta na rusztowaniu, które stanowią kostne lub chrząstkowe promienie. W zależności od budowy rozróżnia się promienie twarde i miękkie. Promień twardy może mieć postać jednolitego pręta, czasem sztywnego, ostrego, ciernistego, czasem zaś giętkiego. Promień miękki ma przeważnie budowę wyraźnie poprzecznie członowaną (na jego powierzchni są widoczne poziome prążki), jest bardzo elastyczny i często na końcu rozszczepiony na kilka pasemek, co nadaje mu kształty pędzelkowate. Płetwy mogą być rozpięte na promieniach twardych lub wyłącznie na miękkich. Są też takie, których rusztowanie w części jest utworzone z twardych, a w części z miękkich promieni. Typ promieni i ich liczba w każdej płetwie są cechami stałymi dla każdego gatunku lub są zmienne tylko w pewnych wąskich, ściśle określonych granicach. Cecha ta stanowi jeden z podstawowych sposobów zaliczania ryby do właściwego gatunku. W zoologii cecha ta jest zaznaczana w postaci umownych symboli, w których nazwy płetw są oznaczane dużą literą, stanowiącą początek nazwy łacińskiej każdej płetwy. Liczbę promieni twardych oznacza się cyfrą rzymską, a liczbę promieni miękkich - cyfrą arabską. Wyróżnia się płetwy nieparzyste (grzbietowa, ogonowa, odbytowa i tłuszczowa) oraz parzyste (płetwy piersiowe i płetwy brzuszne). Są gatunki ryb, u których występują wszystkie płetwy, są też takie, u których niektóre z nich zanikły. Na poniższym rysunku na przykładzie okonia, podane jest schematyczne położenie płetw i ogólnie przyjęte ich oznaczanie. Nazwy płetw, widocznych na tym rysunku s następujące:
/* - po wskazaniu kursorem myszy na nazwę części szkieletu - część ta zostanie podświetlona na różowo
Przykład:
Okoń - Perca fluviatilis
D1 XIII-XVII,  D2 I-III/13-15,  A II/7-10,  P 14,  V I/5,  C 17,   l.l.  57-77  7-10/12-18
D1 - płetwa grzbietowa(pina dorsalis)
D2 - płetwa grzbietowa(pina dorsalis)
C. - płetwa ogonowa (pina caudalis)
A. - płetwa odbytowa (pina analis)
V. - płetwy brzuszne (pina ventralis)
P. - płetwy piersiowe (pina pectoralis)
kręgosłup wraz z żebrami
kość podpokrywowa
kość pokrywowa
kość międzypokrywowa
kość przedpokrywowa
promienie błony podskrzelowej
kość przedszczękowa
kość międzyszczękowa
kość zębowa
kość sitowa pośrednia
kość czołowa
oczodoły

Są pewne gatunki ryb (np. dorsz, okoń), u których występuje nie jedna, lecz kilka płetw grzbietowych i odbytowych. W takich przypadkach pierwsza płetwa grzbietowa (najbliższa głowy ryby) ma w symbolu oznaczenie D1, druga płetwa grzbietowa D2 itd. Analogicznie do tego pierwsza płetwa odbytowa (położona najbliżej otworu odbytowego) jest oznaczana jako A1, następna jako A2 itd.
 
 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski